Poznaj mnie, moje miasto i ciekawe okolice

23 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach międzyszkolnego programu  „Poznaj mnie, moje miasto i ciekawe okolice”. Tym razem uczniowie  realizujący program – klasa II c SP i I a PdP- łącząc się online z kolegami z SOSW w Braniewie, uczestniczyli w spotkaniu  z Panią Izabelą Rapitą z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Panią Ewą Kicmaniuk z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie. Panie przekazały informacje o funkcjonowaniu instytucji, które reprezentują. Wyjaśniły, kto i po jaką pomoc może się zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej, który wspiera osoby i rodziny w wysiłkach  zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. Poinformowały o tym, iż pracownicy socjalni pomagają swoim podopiecznym w usamodzielnianiu się oraz ułatwiają integrację  ze środowiskiem. Spotkania takie  pozwalają nam na utrzymanie kontaktów z naszymi przyjaciółmi z Ośrodka z Braniewa oraz na  zdobycie nowych, ciekawych informacji dotyczących instytucji działających na terenie Braniewa i Elbląga.

W. Szczepańska, M. Zalewska

Komentarze są wyłączone.