Centra Terapeutyczne

W Ośrodku funkcjonują dwa Centra Terapeutyczne: Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Elbląskie Centrum Terapii i Rewalidacji. Mają one za zadanie zapewnić każdemu elblążaninowi szeroki dostęp do edukacji niezależnie od warunków fizycznych, intelektualnych, socjalnych i innych. Jest to również szansa do wszechstronnego rozwoju osobowości i kluczowych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdego dziecka w otaczającym je społeczeństwie.