DPS – Wycieczka do Filharmonii Bałtyckiej
Wycieczka do Filharmonii Bałtyckiej
Edukacja zdrowotna w przedszkolu
DZIWACZNE POSTACIE- ZAJĘCIA WARSZTATOWE W INTERNACIE
Urodziny Alinki