BIP

OŚRODEK

STRUKTURA OŚRODKA

ORGANIZACJE

CERTYFIKATY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANERY

 

 

 

 

 

Aktualności

Zaleca się otwieranie serwisu poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox celem uniknięcia błędów, które mogą wystąpić na poszczególnych stronach.


 

--- Rok szkolny 2014/2015 ---

 

 

23 października 2014r. (czwartek) uczniowie naszej szkoły wybiorą dwóch Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg.

Wybrani przez Was Radni będą reprezentować głos młodych przed władzami miasta, np. wydając opinie w sprawach nas dotyczących lub organizując akcje charytatywne.

Kandydatami na Radnych do MRME z naszej szkoły są:

 

1. Natalia Potorska   klasa 1 kucharz

2. Laura Wagasewicz   klasa 1 kucharz

3. Kamil Bil   klasa 2 stolarz

 

Wybrani Radni włączą się w działania na rzecz miasta, będą wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz reprezentować uczniów naszej szkoły poza nią.

 


 

Z cyklu: Nagrody dla Najlepszych, czyli po prostu: GRATULUJEMY!

 

     We wtorek w Ratuszu Staromiejskim, podczas miejskich uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, Nagrodę Prezydenta miasta Elbląga odebrali: Leszek Iwańczuk - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu oraz Mirosław Szablewski - nauczyciel wychowania fizycznego. To szczególne wyróżnienie nobilituje obu Panów, jako godnych reprezentantów naszej placówki, do tytułu doświadczonego pedagoga, wychowawcy, a nade wszystko ambasadora i przyjaciela dzieci i młodzieży specjalnej troski.

Za to wszystko pięknie dziękujemy, życząc dalszych sukcesów.

 

    

 

    


 

„Uczenie jest niekończącą się podróżą”

                                             Donna Bulger

 

    Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczono 13 października w Bibliotece Elbląskiej im. C. K. Norwida, nauczycielom województwa warmińsko-mazurskiego. Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej uświetnili swoją obecnością Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty- Grażyna Przasnyska oraz wicewojewoda warmińsko-mazurski Grażyna Kluge.
   Oprócz nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego w uroczystości wzięli udział przedstawiciele elbląskich uczelni i instytucji kultury, przedstawiciele władz miasta oraz
 województwa. Trzem nauczycielkom naszej szkoły, Paniom: Urszuli Łopaciuk, Małgorzacie Sierek, Edycie Pardo, wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej. Medal KEN przyznaje minister edukacji za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
   Święto nauczycieli uświetnił występ kwartetu uczennic Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

 

 


 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

     13 października, jak rokrocznie o tej porze, odbył się uroczysty apel z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Głos zabrał dyrektor Ośrodka Pan Leszek Iwańczuk oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Joanna Niedziałkowska. Nie zabrakło życzeń okolicznościowych, skierowanych do wszystkich pracowników placówki, tak na szczeblu kadry pedagogicznej, administracji, jak i obsługi.

     Kolejnym etapem akademii był moment wręczania Nagród Dyrektora szczególnie wyróżniającym się pracownikom naszego Ośrodka.

     Na apelu ogłoszono także wyniki konkursu na „ Super nauczycielkę” i „Super nauczyciela”, którymi w tym roku, przeważającą ilością głosów, zostali pani Ewa Bida i pan Mirosław Szablewski. Zwycięzcom konkursu i obrońcom tytułu: „Super nauczyciel” serdecznie gratulujemy, zwłaszcza że to dla nas „belfrow”, największe wyróżnienie: Wasze uznanie, sympatia i szacunek…Parze Najlepszych wręczono pamiątkowe statuetki oraz kwiaty.

     Część artystyczna, prezentująca scenki z życia szkoły, w wykonaniu zespołu „Koperniczki”, pod opieką Pań: Wiolety Szczepańskiej, Aleksandry Światkowskiej, Marty Zalewskiej, uświetniła spotkanie społeczności szkolno-uczniowskiej w tak szczególnym dniu.

Przekaz semantyczny cytatu, z którym zapoznała nas prowadząca apel Pani Izabela Leszner-Szatkowska, dopełnił swego, czyniąc przysłowiowy Dzień Nauczyciela jeszcze bardziej podniosłym…

„Przeciętny nauczyciel - mówi

Dobry nauczyciel -  wyjaśnia

Lepszy nauczyciel -  demonstruje

Wspaniały nauczyciel - inspiruje”.

 

 

    

 

    

 


 

Pierwszy w tym roku szkolnym apel porządkowy

 

        Nowy rok szkolny rozpoczęto przedstawieniem członków Samorządu Uczniowskiego, w składzie: przewodniczący- Kamil Bil, Julia Olejnik, Karolina Dąbrowska oraz ich opiekunów-Panie: Monika Patecka, Sylwia Walczak-Dobosz.

        Poinformowano o planowanych, w naszej szkole, wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta.

Kluczowym zagadnieniem, któremu poświęcono na apelu więcej uwagi, była frekwencja szkolna. A tu, jak rokrocznie, wyróżniono 26 uczniów o stuprocentowej frekwencji w miesiącu wrześniu, łącznie na etapie szkoły podstawowej, zawodowej i gimnazjum. Wręczono dyplomy klasom o najwyższej frekwencji: V b -100%, IIIa gim.-98%, I stolarz- 92,5%, gratulujemy! 

        Jak co roku, nie mogło zabraknąć symbolicznego momentu składania życzeń okolicznościowych wszystkim, młodszym i nieco starszym…, chłopcom naszej szkoły w Dniu Ich Święta. Ukoronowaniem było ogłoszenie wyników konkursu na „Super chłopaka szkoły, edycji 2014”, którymi zostali ex aequo: Radek Rutkowski(IIa) i Kamil Bil(II stolarz/tapicer), gratulujemy!

       Podziękowania za pomoc w przygotowaniu Biegów Przełajowych Olimpiad Specjalnych skierowano do uczniów szczególnie zaangażowanych w ich przebieg i organizację. Na wysokości zadania stanęli: Patryk Budkiewicz, Paweł Gereluk (II stolarz/tapicer), Kacper Lange, Michał Dwojacki( III c gim.).

       Nowym wyzwaniem dla uczniów było ogłoszenie konkursu pn. „Super klasa”, do którego udziału serdecznie wszystkich zachęcamy…

       Miłym akcentem spotkania było wystąpienie dyrektora Ośrodka- Pana Leszka Iwańczuka, który złożył oficjalne podziękowania, na ręce Pani Teresy Jankowskiej, za wieloletni trud opieki nad Samorządem Uczniowskim.

 


 

Historie opowiedziane bez słów, czyli w kinie przed stoma laty.

 

    W ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, nasi podopieczni z klas: II a i III b gim. zet., uczestniczyli w warsztatach połączonych z projekcją filmów niemych, demonstrujących początki kinematografii: pierwszych technik filmowych, filmów i nazwisk ich twórców. Dzięki prezentacji multimedialnej, przed i po projekcji, uczniowie poznali korzenie jednej z najpopularniejszych obecnie rozrywek oraz zrozumieli konwencję kina niemego. Kinematograf, czyli ruch zarejestrowany „w filmach”: „Oblany ogrodnik”, „Fałszywy kaleka”, wzbudził żywe zainteresowanie widzów, czego dowodem był gromki śmiech i burzliwe oklaski.

    Pierwsi twórcy filmu przed stoma laty: Georges Melies, bracia Lumiere potrafili znaleźć dowcip i urok w każdej, najmniejszej nawet chwili, mimo iż bezdźwięczny obraz był tylko czarno- biały. „Żywe obrazy” wzbudzały w widzach zachwyt, czasami przerażenie. Jak jest obecnie? Czy film, telewizja właściwie nam służą…?

>więcej< 

                                                                                                   G. Tumanowska

                                                                                                   M.  Zalewska

 

    

 

    

 


 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA-29.09.2014r.

 

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania bibliotekarze: Dorota Szablewska i Jolanta Pruszak, przygotowały zajęcia pn. „Poczytajmy wszyscy wraz”. W formie zabawy, z uśmiechem na twarzy i w atmosferze wspomnień pierwszych prób dziecięcego czytania,  uczniowie przypominali sobie najpopularniejsze utwory Jana Brzechwy  i  Juliana  Tuwima . Wiersze były ilustrowane prezentacjami multimedialnymi, co umożliwiało, nawet uczniom mającym trudności z opanowaniem techniki czytania, kojarzenie treści w oparciu o materiał obrazkowy. Zajęcia wzbudziły zainteresowanie dzieci, dlatego obchody Dnia Głośnego Czytania trwały w naszej bibliotece tydzień, a uczestniczyło w nich łącznie 19 zespołów klasowych. Spotkania okazały się źródłem humoru, uczniowie z pewną dozą niedosytu opuszczali bibliotekę, co dobrze wróży, planowanym w niedalekiej przyszłości, zajęciom bibliotecznym.

 

 


 

,,Szkoła drugim domem„

 

     We wrześniu 2014 roku ruszyła II edycja programu,, Szkoła drugim domem”. Program ma na celu przybliżenie wiadomości i rozwijanie umiejętności z zakresu prac domowych, kucharstwa, spędzania czasu wolnego, a także kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.   

      Chętne dzieci, które chciałyby uczestniczyć w,, nocnym biwakowaniu” w śpiworach i na karimatach, zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy.

 

                                                                                                      I.  Kusaj 

                                                                                                     E. Łukaszewska

                                                                                                     K. Pietrzyńska

                                                                                                     A. Wójtowicz

 


 

II edycja warsztatów plastycznych

 

      Klasy gimnazjum zet.: II a, III b i III c kontynuują, rozpoczęte w ubiegłym roku szkolnym, warsztaty plastyczne, którym patronuje elbląski plastyk, pan Bogdan Kiliński.

      Uczniowie pracowali pod hasłem: „ Zdrów, jak ryba”, dlatego owocem twórczej pracy, ich sprawnych palców, są gliniane figurki ryb. Wśród nich, łatwo było rozpoznać: dorsza, płotkę, okonia oraz pięknego, akwariowego welona.

       Kolejne wyzwania plastyczne już w listopadzie. Czekamy na nowe, artystyczne doznania.

 

                                                                                        M. Kowalczyk- Zielonka

                                                                                         G. Tumanowska

                                                                                         M. Zalewska

 

  

 

 


 

17.09.2014r.

 

Obchody 75 rocznicy sowieckiej napaści na Polskę 

 

        Grupa fotoreporterów z klasy III b i II a gimnazjum zet  śledziła przygotowania organizatorów uroczystych obchodów 75. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę. Centralna uroczystość odbyła się przed Krzyżem Katyńskim na cmentarzu przy ul. Agrikola.

 

                                                                                                    M. Zalewska

                                                                                                     G. Tumanowska

>więcej<

 

    

 


 

ŚWIATOWY DZIEŃ JABŁKA- 26.09.2014r.

 

Walory odżywcze jabłek wszelkiej odmiany, a co za tym idzie: wielkości, koloru i kształtu, wszyscy dobrze znamy...Dietetycy i lekarze zgodnie przyznają, iż właśnie te zjadane na surowo, kryją w sobie najwięcej witamin, makro i mikroelementów. Preferując tę formę konsumpcji, uczniowie kl. II b PDP, częstowali owocami wchodzących do szkoły uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. W tym celu pozostawili przy wejściu do szatni pełne kosze dorodnych owoców, które wabiły zapachem i skusiły do degustacji, nawet najbardziej opornych do zjadania czegokolwiek wczesnym rankiem...

 


 

Spektakl „Matnia. Sprawa elbląska”-25.09.2014r.

 

Młodzież szkoły zawodowej, wraz z rówieśnikami szkół średnich Elbląga, obejrzała w Teatrze Dramatycznym przedstawienie poświęcone faktom z życia elblążan przed kilkunastoma laty. Przykre wydarzenia dotyczyły pożaru w hali produkcyjnej Zakładów Mechanicznych „Zamech” w 1949 roku. Ówczesne władze komunistyczne, ze wszech miar, chciały ukarać sprawców owego czynu. Aresztowano niewinnych ludzi, tortury stały się narzędziem do wymuszania przyznania się do winy, wbrew prawdzie. Wielu skazano na karę śmierci i niesprawiedliwy pobyt w więzieniu.

Dyskusja wśród młodego pokolenia widzów przywoływała każdorazowo wstrząsające refleksje, zwłaszcza że dotyczyła, nam bliskiej, sprawy elbląskiej.

 


 

Wybory „Super Chłopaka 2014”

  

Samorząd Szkolny w porozumieniu z klasami realizującymi projekt pn. „W szponach mediów...” przygotował Wybory „Super Chłopaka 2014”. Uczniowie klas: II a i III b gimnazjum zet., pod czujnym okiem wychowawców, wykonali plakaty promujące, nie tylko owe szkolne wydarzenie, ale również dokonali wyboru cech wyróżniających super boya, spośród tych przeciętnych...

             Klasa II a gim. bacznie przyglądała się całemu przebiegowi imprezy, czego dowodem są ciekawe fotki, uwieczniające wybrańca losu, czyli „Super Chłopaka”, którymi zostali ex aequo: Radosław Rutkowski (IIa) i Kamil Bil (IIstolarz).

>więcej< 

                                                                                                                E. Pojawa

                                                                                                                M. Zalewska

                                                                                                                G. Tumanowska

 

     


 

Przygotowanie do akcji „Sprzątanie świata”

 

            Klasy: III b i II a gimnazjum zet przygotowują plakat propagujący akcję pn.

„Sprzątanie świata”, która odbędzie się 19 września.

             Wspólna praca zbliżyła nawet najbardziej niechętnych do współpracy…

>więcej<

                                                                                                             G. Tumnowska

                                                                                                            M. Zalewska