Pierwszy lakier na parkiecie
Parkiet położony
Tempo prac imponujące
Rozpoczęliśmy ostatni, najważniejszy etap remontu sali gimnastycznej.
Legary pod podłogę