BIP

OŚRODEK

STRUKTURA OŚRODKA

ORGANIZACJE

CERTYFIKATY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANERY

 

 

 

 

 

Aktualności

Zaleca się otwieranie serwisu poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox celem uniknięcia błędów, które mogą wystąpić na poszczególnych stronach.


 

--- Rok szkolny 2014/2015 ---

 

 

W trosce o środowisko

 

   Przystępujemy do udziału w konkursie „Baterie na wagę czystego środowiska”, którego organizatorem jest Marszałek Województwa Warmińsko –Mazurskiego. Celem konkursu jest pokazanie właściwego sposobu postępowania z bateriami i akumulatorami w momencie ich zużycia. Podsumowanie konkursu 4.12. 2014r. O zwycięstwie decyduje waga zebranych baterii, podana w kilogramach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zachęcamy wszystkich do udziału.

 

 

Koordynatorki: D. Kaszczuk, E. Szulecka

 


 

Z serii: wyzwania ekologiczne…

 

   To już piąta edycja konkursu ekologicznego pn. „LOP – kontra elektrośmieci”.

Będziemy zbierać sprzęt elektroniczny i elektryczny, który raz w semestrze będzie odbierany przez Serwisownię Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Pierwszy odbiór nastąpi w listopadzie 2014 r.

 

 

Koordynatorki: D.Kaszczuk, E. Szulecka

 


 

 

Niecodzienne spotkanie

 

     Dnia 21 października 2014 r. odbyło się spotkanie integracyjne uczniów zespołów edukacyjno-terapeutycznych z pracownikami naszego Ośrodka - ,,Zawody pracowników naszej szkoły”. Wśród zaproszonych gości byli: dyrekcja Ośrodka oraz przedstawiciele administracji i obsługi. Uczniowie odgadywali nazwy zawodów wykonywanych w naszej placówce, wykazując się dobrą orientacją specyfiki funkcji i zadań pełnionych przez ich przedstawicieli. Wśród zaproszonych gości najlepszą znajomością naszych podopiecznych wykazała się pani Agnieszka z księgowości, gratulujemy… W podziękowaniu za wielkie serce, zaangażowanie i trud codziennej pracy, dzieci obdarowały gości pamiątkowymi laurkami.

 

>więcej<

 

                                                                                         Organizatorzy: 

                                                                                                      B. Karpińska

                                                                                                      E. Łukaszewska

                                                                                                      B. Maj

                                                                                                     K. Pietrzyńska

                                                                                                     A. Wójtowicz

 

    

 

 


 

Wycieczka do Sztutowa

 

Trwające w kraju, obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej skłoniły gimnazjalistów (kl.: IIIa/b,IIa,III b zet.) do odbycia wycieczki do obozu masowej zagłady w Sztutowie. Smutna rzeczywistość obozowa, codzienna walka więźniów o przetrwanie, gwałcenie resztek godności ludzkiej, aparat morderczej kaźni, z ofiarą-obywatelami ponad 25 narodowości i katem- niemieckim oprawcą, zastąpiły trudną lekcję historii... Hitlerowska machina zbrodni, po raz kolejny,ujrzała światło dzienne, rodząc refleksje wśród nowego pokolenia młodych Polaków. A wszystko to, by nie dopuścić do piekła tamtych dni, by uszanować nieocenioną wartość pokoju na świecie.

>więcej<

                                                                                               D. Kaszczuk

                                                                                               E. Pardo

                                                                                               E. Pojawa

                                                                                               G. Tumanowska

 

      

 


 

Święto Edukacji Narodowej

 

            13 października 2014 r. odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia Nauczyciela. Tak uroczysty moment upamiętniliśmy na zdjęciach. Apel uświetnił występ szkolnego zespołu „Koperniczki”. Dużą rolę odegrała w nim nasza koleżanka Karina. A oto fotorelacja z tego przedstawienia.

>więcej< 

                                                                                                    E. Pojawa

                                                                                                   W. Palkowska

 

    

 


 

Wybory na „Super nauczycielkę” i „Super nauczyciela”

         Przed Dniem Nauczyciela naszą społeczność szkolną „zelektryzował” konkurs na „Super nauczycielkę” i „Super nauczyciela”. Klasa II a gimnazjum realizująca projekt  „W szponach mediów …” wspólnie z Samorządem Uczniowskim przygotowała plakaty agitujące do wzięcia udziału w głosowaniu oraz aktywnie włączyła się w zbieranie głosów.

>więcej< 

                                                                                                     E. Pojawa

                                                                                                    W. Palkowska

 

    

 


 

„Nakarmmy zmysły naszych dzieci”

 

Uczniowie realizujący projekt gimnazjalny „W szponach mediów …” postanowili aktywnie zaangażować się w akcję pod nazwą „To dla mnie ważne” w ramach projektu obywatelskiego. Klasy: II a i III b gimnazjum zet z pomocą swoich wychowawczyń przygotowały stosowny plakat zachęcający do złożenia deklaracji. Chcąc nakłonić większą liczbę osób do pomocy w zbudowaniu placu zabaw na terenie naszego Ośrodka umieścili agitujące plakaty w Gimnazjum Nr 5 oraz w Zespole Szkół Gospodarczych.  Uczniowie klasy II a gimnazjum udostępnili, w sali komputerowej, broszury informujące o przedsięwzięciu, zamieścili link na Facebooku w celu rozpropagowania akcji wśród znajomych.
Z niecierpliwością czekamy na rezultaty.

 

>więcej<

 

                                                                                            E. Pojawa

                                                                                            G. Tumanowska

                                                                                           M. Zalewska

                                                                                           W. Palkowska

 

     

 


PROJEKT ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas: III stolarz i III kucharz/kaletnik przystępują do realizacji projektu pod nazwą „Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej na europejskim rynku pracy”. Pod okiem nauczycieli: Tamary Lorentsen, Małgorzaty Kliks, Izabeli Leszner-Szatkowskiej, Jarosława Karczewskiego oraz Artura Baur, młodzież będzie dążyć do realizacji następujących celów:

    • zapoznanie z realiami rynku pracy wybranych krajów europejskich,

    • poznanie korzyści i zagrożeń wynikających z poszukiwania pracy za granicą,

    • podniesienie świadomości w zakresie możliwości, jakie daje członkowstwo w Unii Europejskiej,

    • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

    • zrozumienie praktycznego aspektu nauki języka obcego.

 

>więcej<


 

23 października 2014r. (czwartek) uczniowie naszej szkoły wybiorą dwóch Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg.

Wybrani przez Was Radni będą reprezentować głos młodych przed władzami miasta, np. wydając opinie w sprawach nas dotyczących lub organizując akcje charytatywne.

Kandydatami na Radnych do MRME z naszej szkoły są:

 

1. Natalia Potorska   klasa 1 kucharz

2. Laura Wagasewicz   klasa 1 kucharz

3. Kamil Bil   klasa 2 stolarz

 

Wybrani Radni włączą się w działania na rzecz miasta, będą wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz reprezentować uczniów naszej szkoły poza nią.

 


 

Z cyklu: Nagrody dla Najlepszych, czyli po prostu: GRATULUJEMY!

 

     We wtorek w Ratuszu Staromiejskim, podczas miejskich uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, Nagrodę Prezydenta miasta Elbląga odebrali: Leszek Iwańczuk - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu oraz Mirosław Szablewski - nauczyciel wychowania fizycznego. To szczególne wyróżnienie nobilituje obu Panów, jako godnych reprezentantów naszej placówki, do tytułu doświadczonego pedagoga, wychowawcy, a nade wszystko ambasadora i przyjaciela dzieci i młodzieży specjalnej troski.

Za to wszystko pięknie dziękujemy, życząc dalszych sukcesów.

 

    

 

    


 

„Uczenie jest niekończącą się podróżą”

                                             Donna Bulger

 

    Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczono 13 października w Bibliotece Elbląskiej im. C. K. Norwida, nauczycielom województwa warmińsko-mazurskiego. Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej uświetnili swoją obecnością Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty- Grażyna Przasnyska oraz wicewojewoda warmińsko-mazurski Grażyna Kluge.
   Oprócz nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego w uroczystości wzięli udział przedstawiciele elbląskich uczelni i instytucji kultury, przedstawiciele władz miasta oraz
 województwa. Trzem nauczycielkom naszej szkoły, Paniom: Urszuli Łopaciuk, Małgorzacie Sierek, Edycie Pardo, wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej. Medal KEN przyznaje minister edukacji za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
   Święto nauczycieli uświetnił występ kwartetu uczennic Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

 

 


 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

     13 października, jak rokrocznie o tej porze, odbył się uroczysty apel z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Głos zabrał dyrektor Ośrodka Pan Leszek Iwańczuk oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Joanna Niedziałkowska. Nie zabrakło życzeń okolicznościowych, skierowanych do wszystkich pracowników placówki, tak na szczeblu kadry pedagogicznej, administracji, jak i obsługi.

     Kolejnym etapem akademii był moment wręczania Nagród Dyrektora szczególnie wyróżniającym się pracownikom naszego Ośrodka.

     Na apelu ogłoszono także wyniki konkursu na „ Super nauczycielkę” i „Super nauczyciela”, którymi w tym roku, przeważającą ilością głosów, zostali pani Ewa Bida i pan Mirosław Szablewski. Zwycięzcom konkursu i obrońcom tytułu: „Super nauczyciel” serdecznie gratulujemy, zwłaszcza że to dla nas „belfrow”, największe wyróżnienie: Wasze uznanie, sympatia i szacunek…Parze Najlepszych wręczono pamiątkowe statuetki oraz kwiaty.

     Część artystyczna, prezentująca scenki z życia szkoły, w wykonaniu zespołu „Koperniczki”, pod opieką Pań: Wiolety Szczepańskiej, Aleksandry Światkowskiej, Marty Zalewskiej, uświetniła spotkanie społeczności szkolno-uczniowskiej w tak szczególnym dniu.

Przekaz semantyczny cytatu, z którym zapoznała nas prowadząca apel Pani Izabela Leszner-Szatkowska, dopełnił swego, czyniąc przysłowiowy Dzień Nauczyciela jeszcze bardziej podniosłym…

„Przeciętny nauczyciel - mówi

Dobry nauczyciel -  wyjaśnia

Lepszy nauczyciel -  demonstruje

Wspaniały nauczyciel - inspiruje”.

 

 

    

 

    

 


 

Pierwszy w tym roku szkolnym apel porządkowy

 

        Nowy rok szkolny rozpoczęto przedstawieniem członków Samorządu Uczniowskiego, w składzie: przewodniczący- Kamil Bil, Julia Olejnik, Karolina Dąbrowska oraz ich opiekunów-Panie: Monika Patecka, Sylwia Walczak-Dobosz.

        Poinformowano o planowanych, w naszej szkole, wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta.

Kluczowym zagadnieniem, któremu poświęcono na apelu więcej uwagi, była frekwencja szkolna. A tu, jak rokrocznie, wyróżniono 26 uczniów o stuprocentowej frekwencji w miesiącu wrześniu, łącznie na etapie szkoły podstawowej, zawodowej i gimnazjum. Wręczono dyplomy klasom o najwyższej frekwencji: V b -100%, IIIa gim.-98%, I stolarz- 92,5%, gratulujemy! 

        Jak co roku, nie mogło zabraknąć symbolicznego momentu składania życzeń okolicznościowych wszystkim, młodszym i nieco starszym…, chłopcom naszej szkoły w Dniu Ich Święta. Ukoronowaniem było ogłoszenie wyników konkursu na „Super chłopaka szkoły, edycji 2014”, którymi zostali ex aequo: Radek Rutkowski(IIa) i Kamil Bil(II stolarz/tapicer), gratulujemy!

       Podziękowania za pomoc w przygotowaniu Biegów Przełajowych Olimpiad Specjalnych skierowano do uczniów szczególnie zaangażowanych w ich przebieg i organizację. Na wysokości zadania stanęli: Patryk Budkiewicz, Paweł Gereluk (II stolarz/tapicer), Kacper Lange, Michał Dwojacki( III c gim.).

       Nowym wyzwaniem dla uczniów było ogłoszenie konkursu pn. „Super klasa”, do którego udziału serdecznie wszystkich zachęcamy…

       Miłym akcentem spotkania było wystąpienie dyrektora Ośrodka- Pana Leszka Iwańczuka, który złożył oficjalne podziękowania, na ręce Pani Teresy Jankowskiej, za wieloletni trud opieki nad Samorządem Uczniowskim.

 


 

Historie opowiedziane bez słów, czyli w kinie przed stoma laty.

 

    W ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, nasi podopieczni z klas: II a i III b gim. zet., uczestniczyli w warsztatach połączonych z projekcją filmów niemych, demonstrujących początki kinematografii: pierwszych technik filmowych, filmów i nazwisk ich twórców. Dzięki prezentacji multimedialnej, przed i po projekcji, uczniowie poznali korzenie jednej z najpopularniejszych obecnie rozrywek oraz zrozumieli konwencję kina niemego. Kinematograf, czyli ruch zarejestrowany „w filmach”: „Oblany ogrodnik”, „Fałszywy kaleka”, wzbudził żywe zainteresowanie widzów, czego dowodem był gromki śmiech i burzliwe oklaski.

    Pierwsi twórcy filmu przed stoma laty: Georges Melies, bracia Lumiere potrafili znaleźć dowcip i urok w każdej, najmniejszej nawet chwili, mimo iż bezdźwięczny obraz był tylko czarno- biały. „Żywe obrazy” wzbudzały w widzach zachwyt, czasami przerażenie. Jak jest obecnie? Czy film, telewizja właściwie nam służą…?

>więcej< 

                                                                                                   G. Tumanowska

                                                                                                   M.  Zalewska

 

    

 

    

 


 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA-29.09.2014r.

 

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania bibliotekarze: Dorota Szablewska i Jolanta Pruszak, przygotowały zajęcia pn. „Poczytajmy wszyscy wraz”. W formie zabawy, z uśmiechem na twarzy i w atmosferze wspomnień pierwszych prób dziecięcego czytania,  uczniowie przypominali sobie najpopularniejsze utwory Jana Brzechwy  i  Juliana  Tuwima . Wiersze były ilustrowane prezentacjami multimedialnymi, co umożliwiało, nawet uczniom mającym trudności z opanowaniem techniki czytania, kojarzenie treści w oparciu o materiał obrazkowy. Zajęcia wzbudziły zainteresowanie dzieci, dlatego obchody Dnia Głośnego Czytania trwały w naszej bibliotece tydzień, a uczestniczyło w nich łącznie 19 zespołów klasowych. Spotkania okazały się źródłem humoru, uczniowie z pewną dozą niedosytu opuszczali bibliotekę, co dobrze wróży, planowanym w niedalekiej przyszłości, zajęciom bibliotecznym.