W obronie książki, a inaczej: „Stereotypom, NIE!”
Sensoplastyczne ® warsztaty z rodzicami i dziećmi
Podsumowanie konkursu na selektywną zbiórkę odpadów
Dyktando szkolne
Zespół „Koperniczki” na Przegladzie Teatralnym w Iławie