KIEDY PRZYCHODZI WIOSNA?
Początek wiosny
Realizacja projektu edukacyjnego klas drugich  ,,Jak walczyć ze stereotypami”
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Szkoła wierna dziedzictwu”- stroje ludowe