OŚRODEK

STRUKTURA OŚRODKA

ORGANIZACJE

CERTYFIKATY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANERY

 

 

 

 

 

Aktualności

Zaleca się otwieranie serwisu poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox celem uniknięcia błędów, które mogą wystąpić na poszczególnych stronach.


 

--- Rok szkolny 2014/2015 ---

 

 

 

 

75. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

 

Przed 75 laty, 27 września 1939 roku, rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono przejawem ogólnonarodowej mobilizacji w obliczu wojennej zagłady narodu polskiego. We wrześniu 1998 roku Sejm RP ustanowił Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, stwierdzając w uchwale, że było ono „fenomenem w dziejach nie tylko II wojny światowej”. Oznaczało coś niepowtarzalnego, unikatowego, jedyną w swoim rodzaju, ogromną strukturę konspiracyjną, podlegającą Rządowi RP na uchodźctwie. Powstawaniu pierwszych struktur podziemnej Polski towarzyszyła równolegle obrona Helu i Warszawy. Tymczasem w kraju, podzielonym różnymi granicami, niełatwo było utrzymać tajną sieć konspiracyjną, co czyniło ją tym bardziej niebezpieczną. A jednak struktura Podziemnego Państwa Polskiego przybrała charakter masowy, angażując rzesze Polaków. Z inicjatywy Polskiego Państwa Podziemnego naród polski podjął otwartą walkę z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznica również przypada w tym roku. Nieocenionym dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było poszanowanie niepodległościowej tradycji oraz wierności ideałom Polaka – patrioty.

Dziś, w przededniu 75-lecia wydarzeń, powinnością obywateli wolnej Polski jest pamiętać o Polskim Państwie Podziemnym jako narodowej chlubie i dziedzictwie, którego jesteśmy spadkobiercami. Oddając cześć świadkom historii, często bezimiennym bohaterom wydarzeń okresu II wojny światowej, winniśmy przypomnieć, iż to za Ich sprawą ideały Polskiego Państwa Podziemnego ziściły się w wolnej ojczyźnie.

Lokalne obchody rocznicy utworzenia PPP pod wspólnym hasłem „My z niego wszyscy…”, zainicjowane przez Instytut Pamięci Narodowej wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, są dowodem narodowej tożsamości i solidarności Polaków również w dobie pokoju.  Oby dzień 27 września tegoż roku, zachowany został w sercach milionów Polaków, jako symbol zwycięstwa wartości uniwersalnych i ponadczasowych: umiłowania niepodległego bytu Ojczyzny, wolnej od komunistycznej dyktatury.

 


 

 

Nasz udział w ogólnopolskiej akcji pn. „Sprzątanie Świata”

 

   „Turysto! Szanuj Środowisko”- takie hasło przyświeca tegorocznej akcji „Sprzątania Świata” w Polsce. Tym razem będziemy skłaniać do refleksji nad wpływem człowieka na stan środowiska naturalnego podczas letniego wypoczynku, beztroskiego urlopowania i bezpośredniego obcowania z naturą tu i teraz.

   Dnia 19 września uczniowie ośrodka, pod czujnym okiem nauczycieli, ochoczo rozpoczęli sprzątanie terenu przyszkolnego: ulic, parku, boiska w ramach ogólnopolskiej akcji. Nie zabrakło chętnych do prac porządkowych, którym przyświecał jeden, szczytny cel: CZYSTA PLANETA ZIEMIA.

 

                                                                                                          D. Kaszczuk

                                                                                                          E. Dyczewska-Szulecka

 

 


 

 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

 

Rozpoczyna się konkurs na ,,Selektywną zbiórkę odpadów’’.

 

W roku szkolnym 2014 / 2015 zbieramy: makulaturę, nakrętki i baterie. Podsumowanie konkursu, którego współorganizatorem jest Zakład Utylizacji Odpadów w Rubnie, przewidujemy na maj 2015r. Klasa, która wykaże się największym zaangażowaniem, pojedzie w nagrodę na wycieczkę. Informujemy, że raz w miesiącu będą odbierane odpady, sukcesywnie gromadzone w szatni. Zachęcamy do udziału w akcji na rzecz ochrony środowiska.

 

                                                                                              Koordynator

                                                                                              D. Kaszczuk

 


 

Projekt pn. „SPOTKANIA ze SZTUKĄ FILMOWĄ”

 

    W ramach szeroko pojętej edukacji kulturalno-oświatowej uczniowie klas szkoły podstawowej i gimnazjum mieli okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach filmowych zorganizowanych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Akcja pod hasłem „Gdynia dzieciom” korespondowała z 39 edycją festiwalu filmowego i przebiegała pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

    Projekt „Spotkania ze sztuką filmową” realizowany jest po raz pierwszy w oparciu o działający od jedenastu lat program Polskiego Kina Młodego Widza. Program ten powstał z inicjatywy Koła Realizatorów Filmów dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Filmowców Polskich i obejmuje swoim zakresem różnorodne wydarzenia kulturalne dla najmłodszych, bazujące na dorobku polskiej i światowej kinematografii.

    Głównym celem projektu „Spotkania ze sztuką filmową” jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze m.in. poprzez prezentację wartościowych pozycji filmowych z polskiego i międzynarodowego repertuaru kinematografii dziecięcej, przybliżenie młodym widzom sylwetek artystów oraz tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży w ramach organizowanych konkursów, zajęć interaktywnych, zajęć artystycznych i warsztatów.

      Podczas zajęć filmowych nasi podopieczni wykazali się inwencją twórczą i pomysłowością, aktywnie angażując się w szereg prób zadaniowych, obok kolegów i koleżanek innych elbląskich szkół. Nagrodą, obok atrakcyjnych upominków, był film pt. „Avatar”, który młodzi widzowie obejrzeli z wielkim zainteresowaniem.

 

 


 

APEL PAMIĘCI przed Krzyżem Katyńskim

   Dnia 17.09.2014r. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 uczestniczyli, wraz z pocztem sztandarowym, w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę. Obchody zainaugurowano mszą świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Elblągu. Podniosłym momentem spotkania był apel pamięci na Cmentarzu Agrykola przed Krzyżem Katyńskim, składanie wieńców i kwiatów. Uroczystości towarzyszyły wystąpienia przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, organizacji, instytucji i stowarzyszeń. Nie zabrakło parlamentarzystów oraz licznie przybyłej społeczności lokalnej. Obok oficjalnych przemówień, zaprezentowano część artystyczną, która przekazem i formą nawiązywała do wydarzeń historycznych minionych lat. W obchodach upamiętniających poległych rodaków uczestniczyli przedstawiciele Sybiraków, i związków kombatanckich, dla których dzień ten miał szczególny wymiar…

                                                                                              Sylwia Walczak-Dobosz


 

W kręgu rozmów o wojnie…

     W ramach realizacji działań projektowych skoncentrowanych wokół obchodów upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej młodzież gimnazjum odbyła wycieczkę do Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida. Przedmiotem uwagi uczniów podczas lekcji historycznej była projekcja filmu pt. „Joanna” w reżyserii Feliksa Falka. Złożona problematyka filmu korespondowała z realiami codziennej egzystencji ludności polskiej i żydowskiej w okupowanym Krakowie, dając wyobrażenie zagrożonego bytu narodu w całej Polsce. Historia tytułowej bohaterki, ukrywającej z narażeniem życia, bezbronne żydowskie dziecko, do żywego poruszyła serca widzów, którzy obejrzeli film w wielkim skupieniu.

 

                                                                                                                      Edyta Pardo

 


 

 

Lekcja wychowania fizycznego

 

W ramach zajęć wychowania fizycznego klasy PdP uczestniczyły w alternatywnych formach ruchowych w Parku Linowym w Bażantarni przy Górze Chrobrego. Trasa, którą pokonywali okazała się sporym wyzwaniem, bowiem Nasi podopieczni musieli wykazać się nie lada odwagą, zwinnością i podzielnością uwagi. W trakcie pokonywania kolejnych przeszkód na twarzach rysowała się wielka radość i zadowolenie.

 

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali Tomasz Chwoszcz, Grzegorz Jaworski i Jakub Hryniewicz.

>więcej<

 

     

 


 

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

 

Uczniowie NA START!

W myśl słów, czyniąc tradycji za dość, brać uczniowska OSW nr 1 w Elblągu, uroczyście powitała nowy rok szkolny. W oficjalnej części akademii okolicznościowej głos zabrał dyrektor placówki-Pan Leszek Iwańczuk, który życząc sukcesów w nauce, zachęcał do sumiennego pokonywania zmagań szkolnych na kolejnych etapach edukacyjnych. W trosce o godny byt podopiecznych szkoły zawodowej, apelował o dojrzałość w pełnieniu odpowiedzialnej roli młodocianego pracownika. Wystąpienie wicedyrektor- Pani Grażyny Jędrzejczak nawiązywało do poszanowania, przez młode pokolenie Polaków, pokoju jako wartości nadrzędnej w kraju i na świecie w dobie obecnych wydarzeń w Europie, u zbiegu 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo to słowo klucz, które koncentrować będzie uwagę dzieci, młodzieży i pedagogów w bieżącym roku szkolnym.

 

 

    

 

 

 

 
  statystyka

Copyright © 2008 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr1 w Elblągu