Biblioteka


Działania bibliotekiZ biblioteki szkolnej SOSW nr 1 korzystają pracownicy i uczniowie szkoły, a gdy zaistnieje potrzeba, również rodzice oraz opiekunowie.  Biblioteka  oferuje swoim  czytelnikom, liczący ponad  9000 woluminów  księgozbiór, około  12 tytułów  czasopism młodzieżowych i dziecięcych  o różnorodnej tematyce: sportowej, motoryzacyjnej, komputerowej itp. W bogatej ofercie czytelniczej znajdują się również zbiory specjalne, zgromadzone na  kasetach wideo i płytach DVD. Ponadto, w pomieszczeniu biblioteki, do dyspozycji użytkowników pozostają również trzy komputery z dostępem do Internetu, wchodzące w skład Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji .

Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają zainteresowanym uczniom korzystanie z jej zasobów  w dogodnym czasie , przed lub po zajęciach lekcyjnych. Wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom edukacyjnym uczniów, bibliotekarz- Dorota Szablewska przygotowuje zajęcia  edukacyjne, wzbogacone innowacyjną metodą poznawczą, w której nieocenionym środkiem dydaktycznym są prezentacje multimedialne. Szeroki wachlarz tematyki podejmowanej tą drogą przekazu koresponduje z aktualnymi potrzebami uczniów, uwzględnia kalendarz świąt oraz imprez okolicznościowych, omawia problemy   wychowawcze oraz przybliża wiedzę z zakresu edukacji czytelniczej.  Ta oryginalna forma pracy, której adresatem są zarówno najmłodsi-podopieczni zespołów edukacyjno-terapeutycznych, jak również starsi uczniowie gimnazjum, szkoły zawodowej i pdp, cieszy się wielkim zainteresowaniem z uwagi na jednoczesną wizualizację i poglądowość.  W opinii nauczycieli ta  forma oddziaływania jednocześnie na dwa zmysły: wzroku i słuchu, przynosi pożądane efekty, stanowiąc nieocenioną pomoc na lekcjach wychowawczych oraz podczas zajęć edukacyjnych.

Biblioteka szkolna jest współorganizatorem  zajęć z cyklu „Nasze spotkania ze sztuką”, popularyzujących  literaturę i film dla młodego czytelnika i widza. Wśród uczniów  szkoły podstawowej prowadzona  jest również cyklicznie akcja pn. „Cała Polska czyta dzieciom”, która rozbudza ciekawość poznawczą i sprzyja zamiłowaniom czytelniczym.

Tradycją biblioteki są konkursy poświęcone obchodom Światowego Dnia Książki oraz całoroczny ranking na najaktywniejszą klasę w czytelnictwie i najlepszego czytelnika.

Działalność biblioteki wspiera prężna grupa uczniów zrzeszona w ramach Koła Przyjaciół Biblioteki. Jego członkowie służą pomocą bibliotekarzom, wykazując się jednocześnie zdolnościami  organizatorskimi, plastycznymi i recytatorskimi, a nade wszystko zaangażowaniem  i aktywną  postawą społeczną.