Kształcenie


Główny proces edukacyjno – terapeutyczny dla wszystkich uczniów Ośrodka odbywa się standardowo w trybie zajęć lekcyjnych na następujących poziomach kształcenia: szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, które bliżej zostały opisane w strukturze Ośrodka.