Klub przedsiębiorczości


Działania klubu przedsiębiorczości


Prezentacja z wyjazdu do Brukseli


moneta

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szkolny Klub Przedsiębiorczości przy SOSW nr 1 w Elblągu działa od 2003 roku. Opiekunem jest, niezmiennie od ośmiu lat, pani Izabela Nosarzewska– nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.

Działania klubu skupione są wokół hasła:„Wiele zdobędziemy, gdy przedsiębiorczy będziemy”.

Szkolny Klub Przedsiębiorczości liczy siedmioro członków z przewodniczącym – Karolem Tuszyńskim na czele.

Już we wrześniu 2010 roku członkowie klubu pod kierunkiem opiekuna podjęli akcję, informującą młodzież o możliwościach pomocy Eurosierotom poprzez udział w akcji pn. „Góra grosza”.

W październiku członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości zainicjowali ideę pomocy koleżeńskiej w ramach przygotowania do próbnego egzaminu zawodowego.

W listopadzie upowszechniali wiedzę na temat zasiłku dla bezrobotnych oraz objaśniali, kto w rozumieniu prawa jest osobą bezrobotną. Przybliżeniu procedury postępowania w sytuacji bezrobocia służyły ulotki, ilustrujące komplet dokumentów potrzebnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy oraz informujące, komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Istotnym elementem strategii, podyktowanej trudną sytuacją losową, było zapoznanie uczniów z obowiązkami wynikającymi z pobierania zasiłku pieniężnego.

Uwieńczeniem prac Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości było w grudniu podsumowanie akcji „Góra grosza” i przekazanie pocztą kurierską symbolicznej sumy pieniędzy.

Miesiąc styczeń sprzyjał promowaniu postaw przedsiębiorczości, czego wyrazem była agitacja młodzieży szkoły zawodowej do podejmowania prac sezonowych w czasie ferii i wakacji.

Celem dalszych planowanych działań jest przybliżenie uczniom struktur organizacyjnych instytucji użytku publicznego oraz poznanie kolejnych etapów zakładania działalności gospodarczej. Służą temu wycieczki do elbląskich urzędów, podczas których młodzi wdrażają się do reprezentowania własnych interesów zgodnie z obowiązującymi normami społeczno-kulturowymi.

Misją Klubu jest: „Rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży ZSZ, zmierzających do pełnej samodzielności w życiu dorosłym”

Wizją Klubu jest: „Uczeń który w pełni potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności do poprawy jakości życia swojego oraz bliskich mu osób”

Członkowie Klubu (uczniowie ZSZ przy SOSW nr 1 w Elblągu):

  • Uczestniczą w wycieczkach i zajęciach pozaszkolnych oraz warsztatowych ćwicząc kolejne kroki zakładania działalności gospodarczej: Urząd Miasta, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS, biblioteki elbląskie itp
  • Uczestniczą w programach organizowanych przez NBP i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości: „Ekonomia na co dzień”, „Moje finanse”, „Ekonomia w szkole” itp.
  • Poznają programy komputerowe zmierzające do odnalezienia się na zróżnicowanym rynku pracy: „Pierwsza praca i co dalej”, „Jak zdobyć pracę”, „Kariera” itp
  • Podejmują samodzielne działania przedsiębiorcze wspierając ogólnokrajowe akcje charytatywne, np. „Góra grosza”
  • Promują, reklamują i sprzedają produkty własnej twórczości
  • Wspierają się wzajemnie w nauce
  • Samodzielnie korzystają z informacji zawartych na portalach internetowych
  • Poznają podstawowe pojęcia ekonomiczne na postawie filmów edukacyjnych
  • biorą udział w kurach multimedialnych oraz prezentacjach publicznych

Opiekun Szkolnego Koła Przedsiębiorczości
Iza Nasarzewska