Dostawa SOSW-Nr1.261.05.2018

Utworzono 17 października 2018 r.

Dostawa wyposażenia do dwóch pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

SOSW-Nr1.261.05.2018  – Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221000€

 

Pliki do pobrania:

  • Ogłoszenie o zamówieniu – zamieszczono 17.10.2018r.(doc), (pdf)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zamieszczono 17.10.2018 r.(doc)
  • Wzór umowy Część 1 zamówienia – zamieszczono 17.10.2018 r. (doc)
  • Wzór umowy Częśc 2 zamówienia – zamieszczono 17.10.2018 r. (doc)
  • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – zamieszczono 17.10.2018 r. (zip)
  • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pdf) – zamieszczono 22.11.2018r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 2 zamówienia) (pdf) – zamieszczono 18.01.2019r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 1 zamówienia) (pdf) – zamieszczono 23.01.2019r.
    
   – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  (pdf)– zamieszczono 20.02.2019r.