Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Nasze Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działa od września 2011r. Obecnie obejmuje opieką jedenaścioro dzieci w wieku od niespełna drugiego do siódmego roku życia oraz ich rodziców. Dwoje dzieci korzysta z zajęć stymulujących rozwój poznawczy i przygotowujących do podjęcia nauki szkolnej. Uruchamiamy zajęcia w kilka dni od złożenia dokumentacji.

Specyfika działania

Wczesne wspomaganie to wielospecjalistyczne, kompleksowe, regularne i intensywne działania na rzecz rozwoju dziecka w wymiarze motorycznym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Celem wspomagania jest:

 1. Pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego oraz umiejętności komunikacyjnych dziecka
 2. Zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się trudności w rozwoju
  i niepełnosprawności
 3. Wsparcie rodziny w sytuacji trudności rozwojowych dziecka

Adresaci

 1. Dzieci od pierwszych dni życia do chwili rozpoczęcia nauki szkolnej
 2. Rodzice lub opiekunowie dzieci

Proponujemy:

 1. Doradztwo i pomoc psychologa oraz pedagogów
 2. Konsultacje specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju

Prowadzimy zajęcia specjalistyczne w zakresie:

 1. Logopedii i rozwoju mowy
 2. Integracji sensorycznej
 3. Kynoterapii
 4. Gimnastyki korekcyjnej
 5. Rehabilitacji ruchowej
 6. Stymulacji polisensorycznej
 7. Terapii pedagogicznej
 8. Artterapii
 9. Innych form wspomagania rozwoju odpowiednio do potrzeb dziecka

Zapewniamy opiekę fachowej kadry pedagogów i terapeutów.
Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i urządzeniami do terapii.

 

Oferujemy pomoc w załatwieniu formalności:

 • Uzyskanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Przygotowanie do konsultacji z lekarzem prowadzącym