Rugby – dyscyplina przełamująca bariery
Od 1 września w naszej szkole rozpoczęła się realizacja innowacji dla naszych dzieci „Rugby – dyscyplina przełamująca bariery”. Rugby jest dyscypliną niszową i jedną z najbardziej rozwijających, a jej metodycznym wprowadzeniem jest Rugby Tag. Dyscyplina ta kształtuje i doskonali sprawność motoryczną i psychomotoryczną, uczy podstaw społecznych i podnosi na wysoki poziom cechy wolicjonalne. Naszym celem jest przygotowanie grupy uczniów do udziału w zawodach sportowych i stworzenie ciekawych zajęć pozalekcyjnych.