Szkolne koło PCK


Działania w szkolnym kole PCK


 

 

Polski Czerwony Krzyż

Szkolne Koło PCK przy SOSW Nr 1 w Elblągu realizuje zadania związane

z podstawową misją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Naczelne idee to zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Kierując się tymi zasadami organizujemy lub współuczestniczymy w następujących przedsięwzięciach:

 • ,,Wyprawka dla żaka”, której celem jest zbiórka przyborów szkolnych, materiałów papierniczych oraz pomoc w wyposażeniu uczniów w wyprawki szkolne.
 • ,,Pełna miska dla schroniska” – uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji zbiórki pokarmu dla zwierząt.
 • ,,Ciepła kurtka, szalik, czapka-zima minie jak z płatka”- zbieramy odzież, którą przekazujemy najbardziej potrzebującym uczniom w szkole.
 • ,,Czerwonokrzyska Gwiazdka” – włączamy się do ogólnopolskiej akcji, której celem jest zbiórka żywności, słodyczy oraz maskotek dla najuboższych mieszkańców miasta.
 •  ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” –organizujemy kiermasze, loterie fantowe, uczestniczymy w kwestach.
 •  ,,I wiosną i latem podziel się ubraniem z bratem” – organizujemy zbiórki odzieży dla najbardziej potrzebujących.
 •  ,,Żonkilowe pola nadziei”włączamy się do akcji, której celem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby lokalnych hospicjów oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie.                                                                                                        
 •  ,,Gorączka złota” – włączamy się do ogólnopolskiej zbiórki monet o nominałach: 1, 2, 5 groszy; akcja ma na celu zebranie jak największej ilości złotych, które przeznaczane są na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci z najuboższych rodzin.
 •  ,,Młoda krew ratuje życie” – bierzemy udział w ogólnopolskim turnieju, którego celem jest promocja honorowego krwiodawstwa oraz zachęcenie uczniów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi (koordynatorem działań jest nauczyciel Ośrodka- M. Sierzputowski).
 •  ,,Ratujemy i Uczymy Ratować” – realizujemy program edukacyjny, którego celem jest poznanie zasad pierwszej pomocy.
 • ,,Bezpieczne wakacje”/,,Bezpieczne ferie” – organizujemy spotkania, pokazy pierwszej pomocy.

Najmłodsi uczniowie należą do „Klubu Wiewiórka”, którego celem jest, obok kształtowania nawyków dbałości o zdrowie, uwrażliwienie dzieci na potrzeby otoczenia oraz uświadomienie im wagi służenia pomocą innym.

Opiekunowie SK PCK:

 1. Łukaszewska
 2. Nosarzewska