NAUKA ZDALNA


SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SZKOŁA BRANŻOWA

 

 

 

 

 

 


SZKOŁA PODSTAWOWA – zespoły edukacyjno – terapeutyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INTERNAT


PRZEDSZKOLE

 

 

 


DPS – ZAJĘCIA REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE


PSYCHOLOG


PEDAGOG

 

 


DORADCA ZAWODOWY

izabelalesz@o2.pl


ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 

 

 

 

 

 

 

LOGOPEDIA / KOMUNIKACJA

 

 


Terapia Zajęciowa Komputery „KAWIARENKA”


ŚWIETLICA SZKOLNA