NAUKA ZDALNASZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY


INTERNAT


PRZEDSZKOLE


DPS – ZAJĘCIA REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE


PSYCHOLOG


PEDAGOG


DORADCA ZAWODOWY

izabelalesz@o2.pl


ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

LOGOPEDIA / KOMUNIKACJA


Terapia Zajęciowa Komputery „KAWIARENKA”


ŚWIETLICA SZKOLNA


BIBLIOTEKA