Autyzm w świecie dobrych praktyk


Działania podejmowane w projekcie


EEA_grants@4x-logo

 

 

 

 

 

Pragniemy poinformować, że w końcu, po półtorarocznym przekładaniu terminu Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Elblągu rozpoczął realizację projektu „Autyzm w świecie dobrych praktyk”. Projekt w kwocie 8140 (EUR), jest finansowany w 85% ze środków udostępnionych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w 15% ze środków budżetu państwa. Głównym celem projektu jest udział pracowników SOSW nr 1 w Elblągu w wizycie studyjnej w Klettaskóli Islandia co wpłynie m.in. na:

– pogłębienie wiedzy z zakresu autyzmu, poznanie nowych technik i metod pracy obowiązujących w Islandii,

– pogłębienie wiedzy nauczycieli z zakresu alternatywnych metod komunikacji, poznanie nowych technik i metod obowiązujących w Islandii,

– nawiązanie i rozwijanie współpracy z placówkami, w których prowadzona jest terapia niemówiących dzieci z autyzmem,

– unowocześnienie warsztatu pracy nauczycieli.

Projekt przyczyni się do rozwoju naszej placówki, zwiększy atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej w środowisku lokalnym jako placówki nowoczesnej, korzystającej z europejskich doświadczeń i metod pracy.

Mamy nadzieję, że już w wkrótce podzielimy się relacją z wizyty studyjnej w Klettaskóli w Reykjaviku.

Ewelina Deja,

Anna Hatle – Tafelska

Working together