Ważna informacja

Szanowni Państwo,

informuję o organizacji pracy placówki od dnia 18 stycznia 2021r.

 1. Z dniem 18 stycznia 2021 wznawia się zajęcia szkolne w klasach I – III szkoły podstawowej.  W pozostałych klasach zajęcia lekcyjne będą odbywały się w trybie zdalnym.
 2. Wznawia się pracę opiekuńczą świetlicy szkolnej i internatu.
 3. Praktyczna nauka zawodu dla klas pracownik pomocniczy stolarza, kaletnik, oraz zajęcia z przysposobienia do pracy (klasy PdP) realizowane będą na terenie szkoły. Zajęcia praktyczne w klasach kucharz będą odbywały się zgodnie z planem, w kuchniach ośrodka i w pracowni gastronomicznej. Zajęcia praktyczne dla klas stolarskich od 18 stycznia 2021r. będą odbywały się zgodnie z planem w zakładach meblowych Wójcik oraz w CKP.
 4. Nauka w trybie stacjonarnym oraz nauka zdalna odbywać się będzie zgodnie z tygodniowym planem pracy.
 5. Zgodnie z tygodniowym planem pracy prowadzone będą także zajęcia rewalidacyjne.
 6. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze będą realizowane w sposób zdalny zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Nauczyciele DPS mogą być kierowani do pracy za Nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich.
 7. Zajęcia w CWWRD będą odbywać się stacjonarnie. Zajęcia w ECTiR hybrydowo, według ustaleń dokonanych w porozumieniu z Rodzicami i Opiekunami uczestników.
 8. Psycholog, pedagodzy i biblioteka szkolna pracują w sposób stacjonarny.
 9. Od dnia 18 stycznia, w związku z obowiązkiem udostępnienia BUSa do realizacji szczepienia, nie będą prowadzone dowozy i rozwozy uczniów
 10. Od dnia 18 stycznia w stołówce szkolnej i w internacie ośrodka będzie prowadzone dożywianie uczniów uczęszczających na zajęcia stacjonarne.
 11. Informuję, iż w placówce obowiązuje reżim sanitarny określony przepisami Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego   oraz Ministra Edukacji. Zasady te określone są zarządzeniem Dyrektora SOSW Nr1 w Elblągu.
 12. Pomieszczenia szkoły są na bieżąco poddawane ozonowaniu.
 13. Wychowawcy klas proszeni są przekazanie stosownych informacji Uczniom, Rodzicom i Opiekunom.
 14. Dyrektor SOSW Nr 1 zastrzega sobie prawo zmiany powyższych ustaleń
  w zależności od rozwoju sytuacji.

 

Dyrektor SOSW Nr 1 w Elblągu

mgr Leszek Iwańczuk

Komentarze są wyłączone.