Bezpieczeństwo – spotkanie z funkcjonariuszami policji

W środę, 12 czerwca 2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich, zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią oraz bezpieczeństwo podczas wakacji. Podczas prezentacji multimedialnej i prelekcji uczniowie  dowiedzieli się jakie są konsekwencje łamania prawa przez nieletnich. Co grozi za niewłaściwe korzystanie z Internetu i telefonów komórkowych oraz co należy robić, gdy jesteśmy ofiarą nękania i stalkingu.  Prowadzący spotkanie wskazał, jak postąpić będąc świadkiem przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji. Opowiedział  o konsekwencjach brania dopalaczy i narkotyków. Zwrócił również uwagę na  niebezpieczeństwa jakie mogą czyhać w kontaktach z obcymi. Policjant przypomniał podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, w górach. Przestrzegał uczniów przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk, rozpalaniem ognisk, organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach. Uczniowie mieli okazję porozmawiać i zadać dodatkowe pytania.

Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu uczniowie będą bardziej świadomie dokonywać wyborów, co pozwoli uniknąć im wielu niebezpieczeństw i ustrzec się błędów.

Bożena Kowalewska

Iwona Zwara

Komentarze są wyłączone.