Szkolny Klubu Przedsiębiorczości

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 Szkolny Klub Przedsiębiorczości przy SOSW nr 1 w Elblągu funkcjonował w składzie:

Opiekunowie: Nosarzewska Izabela
Uczniowie: 

1. Kalinowska Karina
2. Ziajka Magdalena
3. Rańca Michał
4. Szymko Sebastian
5. Chojna Mateusz

Działania podejmowane były zgodnie z hasłem „Odwaga trudu wymaga” i obejmowały:

  • Przygotowywanie pomocy dydaktycznych oraz ogłoszeń dotyczących przedsiębiorczych działań na terenie szkoły
  • Popularyzowanie na terenie ośrodka informacji na temat sposobów poszukiwania pracy i instytucji wspierających osoby bezrobotne pt; „Absolwent na rynku pracy”
  • Uczestnictwo w wyjściu do Urzędu Pracy w celu analizowania aktualnych ofert pracy
  • Udział w wyjściu do ZUS w celu poznania struktury funkcjonowania urzędu i stanowisk w dziale obsługi klienta
  • Ogólnopolska akcja „Góra Grosza” na pomoc rodzinnym domom dziecka

W październiku 2017 r nasza uczennica Iwona Woźniak uczestniczyła w wycieczce do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, podczas której wykazała się samodzielnością i dojrzałością jako absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy SOSW nr 1 w Elblągu.

Artykuł opracowała
Izabela Nosarzewska

Komentarze są wyłączone.