ROK 2017 ROKIEM RZEKI WISŁY „W DOLINIE DOLNEJ WISŁY”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 przygotowaliśmy projekt
„W Dolinie Dolnej Wisły”, który wpisuje się w działania edukacji regionalnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy uczniów o naszym regionie, zwłaszcza
o wyjątkowym charakterze Ujścia Wisły i Żuław Wiślanych.

W dniu 8 czerwca 2017 wyruszyliśmy na  zajęcia terenowe, które rozpoczęły się od przejazdu przez Żuławy Wiślane.

Na trasie naszej ekspedycji znalazły się takie ciekawe obiekty, jak Katedra i Muzeum Diecezjalne w Pelplinie ze wspaniałą kolekcją zabytków sakralnych z najcenniejszym zabytkiem – Biblią Gutenberga, urokliwy ogród botaniczny w Orlu, gród edukacyjny Bractwa Kerin w Subkowach i przysłowiowa „wisienka na torcie”, jaką okazało się niepowtarzalne Muzeum Akordeonu w Kościerzynie z kolekcją 150 instrumentów.

Celem wyjazdu było poznanie historii i tradycji regionu Doliny Dolnej Wisły. Podejmowane działania wpisują się w realizację projektu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, którego celem jest kształtowanie  więzi z krajem ojczystym, upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju, a także wzmacnianie poczucia przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury. Kształtowanie więzi z „małą ojczyzną”.

Komentarze są wyłączone.