Spotkanie z leśnikiem

Dnia 27 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie z panią leśnik Anną Konecko.

W zajęciach ekologicznych uczestniczyli uczniowie szkół: podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy.

Pani Ania- Pracownik Nadleśnictwa Elbląg, podczas prezentacji multimedialnej z pasją opowiadała o pracy leśnika, o tym jak powstaje las, jak leśnicy dbają o rośliny i zwierzęta.

Szczególnie dużo uwagi poświęciła problemowi ochrony środowiska.

Dzieci z ciekawością słuchały i chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez panią leśnik.

Organizatorki:
K. Kaszewska
S. Sroczyńska

Komentarze są wyłączone.