Działania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 Szkolny Klub Przedsiębiorczości przy SOSW nr 1 w Elblągu funkcjonował w składzie:

Uczniowie:                                       Opiekunowie:

  1. Bałdyga Patryk                    1. Nosarzewska Izabela
  2. Kokłowski Mateusz
  3. Rańcia Michał
  4. Potorska Kamila
  5. Woźniak Iwona

Działania podejmowane były zgodnie z hasłem „Odwaga i wolność to przedsiębiorczość”. Problematyka była zróżnicowana i dotyczyła wielu aspektów.

  • Archiwizowanie zdjęć z akcji szkolnych i wycieczek oraz olimpiad z lat ubiegłych w Kronice Klubu Przedsiębiorczości.
  • Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, prezentacji i ogłoszeń promujących działania przedsiębiorcze na terenie szkoły.
  • Udostępnianie kompletu dokumentów potrzebnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy oraz propagowanie informacji dotyczących zasiłku dla bezrobotnych i obowiązków wynikających z pobierania ww. zasiłku.
  • Udział w zajęciach warsztatowych na terenie ZUS i samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z działaniem urzędu dla dobra klienta.
  • „Góra grosza” (Ogólnopolska akcja charytatywna zbierania monet na pomoc dzieciom szukającym szczęśliwych domów).

Artykuł opracowała
Izabela Nosarzewska

Komentarze są wyłączone.