Nadzór pedagogiczny Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty sprawowany w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Informacja o sposobie i trybie realizowania zadań przez SOSW nr 1
Przygotowanie do próbnego egzaminu ósmoklasisty – informacja MEN i CKE
Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół
PRZEDSZKOLE – REKRUTACJA