klasa IIIb gimnazjum


WOS                 – Wiedza o społeczeństwie
WDŻ                 – Wychowanie do życia w rodzinie