„ID GAMES – Co-Create assistive games for people with Intellectual Disability to enhance inclusion”


Działania podejmowane w projekcie


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Elblągu od 01.09.2019 r. do 28.02.2022 r, wspólnie z Grecją, Portugalią i Rumunią w ramach Akcji KA 2 – Partnerstwa strategiczne,rozpoczął realizację projektu unijnego „ID GAMES – Co-Create assistive games for people with Intellectual Disability to enhance inclusion”.  Projekt w kwocie 29250,00 (EUR), jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu ERASMUS+.

Projekt zakłada:

  • Stworzenie i rozwój przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Stworzenie i rozwój poważnych gier (fizycznych, cyfrowych, fizyczno-cyfrowych – dot. tworzenia gier ogólnorowojowych planszowych oraz wykorzystujących technologię TIK).
  • Rozwój platformy e-learningowej i e-kursu do rozpowszechniania metodologii tworzenia gier i całego stworzonego materiału, organizacja warsztatów współtworzenia i wykorzystania gier.

Ponadto doświadczenie zdobyte przez nauczycieli uczestniczących w projekcie, wykorzystamy do realizacji planu pracy szkoły, co przyczyni się do rozwoju placówki. Staniemy się szkołą stosującą, zarówno w procesie edukacyjnym, jak i terapeutycznym nowoczesne i innowacyjne metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Nauczyciele wprowadzą do szkoły europejskie standardy pracy w zakresie stosowania innowacyjnych metod pracy. Wprowadzimy kolejne innowacje pedagogiczne.

strona internetowa projektu: https://www.idgames.eu


PARTNERZY PROJEKTU


Działania podejmowane w projekcie


licznik odwiedzin strony