„Słucham, rozumiem, mówię”

W naszej placówce realizowana jest innowacja pedagogiczna „Słucham, rozumiem, mówię”. Obejmuje realizację treści edukacyjnych w kontakcie z literaturą dziecięcą, wykorzystując przy tym różnorodne metody i formy pracy. Zakłada współpracę dzieci niepełnosprawnych z uczniami z SP nr 9 w Elblągu.

Kontakt z literaturą dziecięcą ma aspekt edukacyjny, terapeutyczny- prowokowanie dzieci do mówienia, wzbogacanie ich świata wyobraźni, rozwijanie słownictwa. Istotny jest też aspekt wychowawczy- uczniowie przebywając ze sobą nabywają zasady, które z czasem przechodzą w pozytywne nawyki. Wybierana literatura skupia także aspekt psychologiczny, pedagogiczny, jak i artystyczny, w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć. Ważne jest  dostosowanie pozycji książkowej, jej treści do percepcji ucznia. Praca, prowadzona
w zespołach zróżnicowanych wiekowo oraz pod względem możliwości intelektualnych, pozwala każdemu dziecku osiągnąć sukces i zmotywować je do dalszego działania, polepsza jego jakość życia, zmniejsza poczucie niepełnosprawności. Dzieci bardzo chętnie uczą się od siebie nawzajem. W toku zajęć „odnajdują” taki akceptowany społecznie sposób komunikacji, by móc bez problemu funkcjonować i współpracować z innymi, sygnalizować potrzeby, wyrażać uczucia i myśli.

Innowacja  obejmuje współpracę SOSW Nr1 (uczniowie wybranych zespołów edukacyjno-terapeutycznych- pod kierunkiem Beaty Maj oraz Magdaleny Kowalczyk-Zielonki)
z biblioteką szkolną przy SP Nr 9 im. J. Piłsudskiego (grupa uczniów szkoły podstawowej „Przyjaciele Książki”, pod opieką Pani Małgorzaty Kondrat-Ekes), której celem jest pożądana ze społecznego punktu widzenia integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie
ze społecznością osób pełnosprawnych. Współpraca oparta jest na bezpośrednim kontakcie obu środowisk, w ramach zajęć lekcyjnych dzieci głębiej upośledzonych.

Innowacja ma charakter organizacyjno-metodyczny.

Czas realizacji innowacji  to okres  od  II semestru r. szk. 2015/16 do końca r.szk. 2012/21. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu  (2 godziny lekcyjne). 

Zajęcia koncentrują się wg następujących haseł programowych:

1. W świecie książek

2. Z wierszami  wiosna, lato, jesień, zima się zaczyna

3. Z wierszami zima, wiosna, lato, jesień nam upływa

4.Wiosenna/letnia/jesienna/zimowa wyprawa w plener – w poszukiwaniu pomysłu na bajkę, opowiadanie

5. Świadomie posługujemy się głosem- nauka panowania nad głosem

6. Radzę sobie z uczuciami:- nauka rozpoznawania i nazywania emocji

7. Dobry i zły dotyk

8.Zajęcia relaksacyjne przy opowieści wizualizacyjnej

9.Bajkowa ścieżka dobroci