SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU


Działania realizowane w ramach projektu


W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła stara się o zdobycie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Realizujemy projekt edukacyjny którego celem jest:

1.Kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju.
3. Wzmacnianie poczucia zakorzenienia, przynależności do własnego miasta, wspólnoty i kultury.
4. Ukazanie wielorakich wartości własnego regionu w aspekcie „małej ojczyzny”.
5. Promowanie postaw patriotycznych i przynależności do własnego państwa i narodu.
6. Projekt będzie realizowany na wszystkich etapach edukacyjnych naszego ośrodka.

Planowane działania:

Lp. Planowane działania Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania Termin realizacji
1 Koncert pt. „Pieśń ojczysta” Aleksandra Światkowska

Wiesława Palkowska

Listopad2016
2 „Nasza wspaniała ojczyzna” – zajęcia dla kl. V i VI

Projekt edukacyjno-czytelniczy

Dorota Szablewska Listopad 2016 –maj 2017
3  Zamki polskie –

legendy i ciekawostki związane z polskimi zamkami

Gablota ze zdjęciami

Grażyna Dworzyńska Luty 2017
4 Pomniki przyrody na terenie Elbląga

– plansza tematyczna

Ewa Szulecka Luty 2017
5 Potrawy regionu Warmii i Mazur

– fraszynki i marchew po mazursku

– przygotowanie potraw i degustacja

Gabriela Terlikowska Luty 2017
6 Atrakcje regionalne:

– zabytki

– przyroda

– atrakcje turystyczne

Danuta Kaszczuk Luty 2017
7 Polskie stroje ludowe

 

Grażyna Tumanowska

Sławomira Sroczyńska

Jolanta Pruszak

Marzec 2017
8 Polskie tańce narodowe

– prezentacja multimedialna

Edyta Pardo

Dorota Szablewska

Kwiecień

2017

9 Dzień Żołnierzy Wyklętych

– udział w miejskich obchodach

Izabela Leszner Szatkowska

Grażyna Dworzyńska

Marzec 2017
10 Cykl filmów poświęconych II wojnie św. Jolanta Pruszak Kwiecień 2017
11 Konkurs historyczny „Wielcy Polacy” Grażyna Dworzyńska

Ewa Szulecka

Kwiecień 2017
12 Dzieje polskiego parlamentaryzmu:

-spotkanie z posłami do sejmu RP

– udział w sesji Rady Miasta

Izabela Szatkowska maj 2017
13 Polsko – niemiecka historia Elbląga Sylwia Walczak

Ewa Pojawa

Tamara Lorentsen

Marzec

Kwiecień 2017

14 Polscy nobliści Palkowska Wiesława

Edyta Pardo

Szablewska Dorota

Kwiecień

2017

15 Sławni polscy matematycy Małgorzata Junikowska Maj 2017
16 Najwięksi polscy sportowcy Monika Patecka

Małgorzata Kliks

17 Miejsca pamięci narodowej w Polsce Grażyna Dworzyńska
18 Legendy polskie – prezentacja multimedialna Dorota Szablewska

Edyta Pardo

Marzec 2017
19 Wycieczka do Warszawy Mirosław Szablewski Marzec 2017
20 Wycieczka do muzeum II wojny ś. Danuta Kaszczuk

Ewa Szulecka

Grażyna Dworzyńska

Maj 2017

Działania realizowane w ramach projektu