Projekt edukacyjny „W Dolinie Dolnej Wisły”


Działania realizowane w ramach projektu


Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Tytuł projektu:    „W Dolinie Dolnej Wisły” –

Charakter realizowanych zajęć:  zajęcia terenowe

Termin realizacji: 8 czerwca 2017r.

Cele projektu:     Ukazanie roli Wisły w kształtowaniu krajobrazu  regionu, przedstawienie dziejów żeglugi wiślańskiej, zapoznawanie uczestników z  najciekawszymi
przyrodniczo i krajoznawczo miejscami regionu Żuław i Kociewia.

Miejsce realizacji: Żuławy Wiślane, Muzeum Wisły w Tczewie, Pelplin, Orle

Całkowity koszt realizacji projektu 1750zł

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 750zł

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację projektu: Grażyna Jędrzejczak


Działania realizowane w ramach projektu