Projekty edukacyjne 2016/2017


PROJEKT GIMNAZJALNY

W roku szkolnym 2016/2017 klasy II a i II b gimnazjum realizują projekt  pt. „Jak walczyć ze stereotypami?”.

Koordynatorami projektu są: Danuta Kaszczuk – wychowawczyni kl. II a, Tamara Lorentsen – wychowawczyni kl. II b oraz Monika Kaszczuk – nauczyciel w-f i edukacji dla bezpieczeństwa w obu klasach.

Prace nad problemami projektowymi trwać będą od grudnia 2016r. do kwietnia 2017r., a ich wyniki prezentowane będą społeczności szkolnej na bieżąco w formie gazetek, ogłoszeń, plakatów oraz prezentacji podczas oficjalnego podsumowania projektu.

Czytaj dalej


SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła stara się o zdobycie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Realizujemy projekt edukacyjny którego celem jest:

1.Kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju.
3. Wzmacnianie poczucia zakorzenienia, przynależności do własnego miasta, wspólnoty i kultury.
4. Ukazanie wielorakich wartości własnego regionu w aspekcie „małej ojczyzny”.
5. Promowanie postaw patriotycznych i przynależności do własnego państwa i narodu.
6. Projekt będzie realizowany na wszystkich etapach edukacyjnych naszego ośrodka.

Czytaj dalej


Projekt edukacyjny „W Dolinie Dolnej Wisły”

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

Tytuł projektu:    „W Dolinie Dolnej Wisły” –

Charakter realizowanych zajęć:  zajęcia terenowe

Termin realizacji: 8 czerwca 2017r.

Cele projektu:     Ukazanie roli Wisły w kształtowaniu krajobrazu  regionu, przedstawienie

dziejów żeglugi wiślańskiej, zapoznawanie uczestników z  najciekawszymi
przyrodniczo i krajoznawczo miejscami regionu Żuław i Kociewia.

Miejsce realizacji: Żuławy Wiślane, Muzeum Wisły w Tczewie, Pelplin, Orle

Całkowity koszt realizacji projektu 1750zł

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 750zł

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację projektu: Grażyna Jędrzejczak