Projekt ekologiczny 04.2016


Działania podejmowane w projekcie


W miesiącach: kwietniu i maju 2016r. klasy: I a gimnazjum (wych. D. Kaszczuk) i IV/V b SP (wych. G. Tumanowska) przy SOSW nr 1 w Elblągu realizować będą projekt ekologiczny ,,Jakie korzyści przynosi zrównoważony transport środkami komunikacji miejskiej, w kontekście aktywności fizycznej?

Głównym celem projektu jest uwrażliwienie uczniów na problemy środowiskowe i zdrowotne, wynikające z użytkowania samochodów oraz zachęcanie do dojeżdżania do szkoły rowerem i o rozwój aktywności fizycznej.

Zadania projektowe dostosowane są do możliwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów. Realizowane będą z wykorzystaniem różnorodnych form, metod oraz miejsc działań.

W realizacji zadań projektowych współpracować będą wszyscy chętni uczniowie, nauczyciele, pielęgniarka szkolna oraz szkoły i organizacje: SP Nr8, PTTK, WORD, ZKM, Policja, Nadleśnictwo Elbląg, Muzeum Budownictwa Lądowego w Olsztynie i inne.

 Cele szczegółowe:

 1. Zachęcanie do korzystania ze środków komunikacji miejskiej i rowerów.
 2. Poznanie nowych form aktywnego wypoczynku.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia.
 4. Uświadomienie pozytywnego wpływu zrównoważonego transportu na życie ludzi i stan środowiska.
 5. Poznanie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej /jako miejsca zdrowego wypoczynku.
 6. Nabywanie nawyków właściwego korzystania ze ścieżek i tras rowerowych.
 7. Mierzenie pokonanych kilometrów.
 8. Mierzenie BMI.

Realizacja projektu skupiona będzie wokół trzech głównych problemów:

 1. Jak wyglądałoby życie bez samochodu?
 2. Jak aktywność fizyczna zmienia nasze życie?
 3. Jak zrównoważony transport wpływa na poprawę życia ludzi i stan środowiska?

 Zakres działań:

 1. Szkolny konkurs literacki „Jak wyobrażasz sobie życie bez samochodu?”
 2. Szkolny konkurs plastyczny „Wpływ samochodu na stan środowiska.”
 3. Konkurs plastyczny z wykorzystaniem materiałów odpadowych- praca przestrzenna „Ekologiczny pojazd.”
 4. Badanie wydalanych spalin.
 5. Spotkanie z pracownikiem WORD-u.
 6. Kurs karty rowerowej-współpraca z SP Nr 8 w Elblągu.
 7. Spotkanie z policjantem- zasady ruchu drogowego.
 8. Wycieczki rowerowe, piesze oraz środkami komunikacji miejskiej.
 9. Spotkanie z pracownikiem PTTK poszerzające wiedzę o PKWE, zaprojektowanie tablicy dydaktycznej, informującej o atrakcyjnych miejscach sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi.
 10. Wykorzystanie tematu projektu „Czy zrównoważony transport przynosi korzyści w kontekście aktywności fizycznej” na zajęciach pozalekcyjnych i dydaktycznych (korelacja międzyprzedmiotowa). 
 1. Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Elbląg.
 2. Wielka Majówka.
 3. Pomiary pokonywanych kilometrów w wycieczkach pieszych i rowerowych.
 4. Pomiar odległości pokonywanej przez uczniów podczas zajęć na basenie.
 5. Testy na siłową wytrzymałość mięśni posturalnych.
 6. Mierzenie BMI.
 7. Festiwal nauki”- podsumowanie projektu.

Koordynator projektu: D. Kaszczuk

Odpowiedzialni za realizację projektu: M. Kaszczuk, G. Tumanowska, S. Sroczyńska.