Projekt ekologiczny „Szkoła przyjazna środowisku” – cdn.


Działania podejmowane w projekcie


Kontynuacja projektu ekologicznego z roku szkolnego 2014- 2015 „Szkoła przyjazna środowisku” – Certyfikat przyznawany przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Uczniowie SOSW nr1 w Elblągu realizują zadania w zakresie edukacji ekologicznej dotyczące zrównoważonego rozwoju. W działania angażować będą społeczność szkolną i lokalną. Odpowiedzialni za realizację projektu są w Szkole Podstawowej – Beata Karpińska, w Gimnazjum z e-t i PdP – Sławomira Sroczyńska, w Gimnazjum i ZSZ – Ewa Dyczewska – Szulecka, w Grupach Wychowawczych- Katarzyna Kłos. Koordynatorem projektu jest Danuta Kaszczuk.