Projekt edukacyjno – czytelniczy

pod hasłem ,,Nasza wspaniała ojczyzna”

Realizowany był od października do grudnia 2015r. w klasach: 3c,6c i 6d szkoły podstawowej oraz w klasach przysposabiających do pracy: 1a,2a,2b,2c, 3a i 3b. Nadrzędnym celem projektu było pogłębienie i utrwalenie wiadomości uczniów o symbolach narodowych w aspekcie wydarzeń historycznych Polski na przestrzeni wieków, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie umiejętności właściwego odbioru literatury. Działania projektowe dowiodły, że kolejne próby zadaniowe pozwoliły naszym uczniom wzmocnić poczucie tożsamości narodowej oraz uświadomić przynależność narodową i lokalną. Praca w grupach nauczyła współpracy oraz poszanowania postaw i opinii innych. Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu sprzyjały integracji naszych wychowanków.

Projekt „Nasza wspaniała ojczyzna „ był jednym z punktów w realizacji programu MEN „Książki naszych marzeń”. Dzięki niemu biblioteka w SOSW nr 1 pozyskała fundusze na zakup nowych, ciekawych pozycji książkowych, które już niebawem będą do dyspozycji naszych młodych czytelników. O wyborze książek, ich tematyce i przeznaczeniu zdecydowały zainteresowania dzieci i młodzieży, ich upodobania czytelnicze i gusta. Pokładamy nadzieję, że spełnią ich oczekiwania, stąd tym częściej będą po nie sięgać. Zatem, zapraszamy do biblioteki szkolnej…

Koordynator projektu nauczyciel – bibliotekarz D. Szablewska .