Projekty edukacyjne 2015/2016


PROJEKT GIMNAZJALNY

W roku szkolnym 2015/2016 klasa IIa gimnazjum (wychowawca Artur Baur) wraz z klasami IIb gimnazjum (wychowawca Ewa Dyczewska-Szulecka) i IIa gimnazjum „zet” (wychowawca Małgorzata Sierek) przy SOSW nr 1 w Elblągu będą realizować edukacyjny projekt gimnazjalny pod nazwą: „Wybory kształtują nasze życie.”

Czytaj dalej


PROJEKT EKOLOGICZNY

Kontynuacja projektu z roku szkolnego 2014- 2015 „Szkoła przyjazna środowisku” – Certyfikat przyznawany przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Uczniowie SOSW nr1 w Elblągu realizują zadania w zakresie edukacji ekologicznej dotyczące zrównoważonego rozwoju. W działania angażować będą społeczność szkolną i lokalną. Odpowiedzialni za realizację projektu są w Szkole Podstawowej – Beata Karpińska, w Gimnazjum z e-t i PdP – Sławomira Sroczyńska, w Gimnazjum i ZSZ – Ewa Dyczewska – Szulecka, w Grupach Wychowawczych- Katarzyna Kłos. Koordynatorem projektu jest Danuta Kaszczuk.

Czytaj dalej


PROJEKT EDUKACYJNO – CZYTELNICZY

pod hasłem ,,Nasza wspaniała ojczyzna”

Realizowany był od października do grudnia 2015r. w klasach: 3c,6c i 6d szkoły podstawowej oraz w klasach przysposabiających do pracy: 1a,2a,2b,2c, 3a i 3b. Nadrzędnym celem projektu było pogłębienie i utrwalenie wiadomości uczniów o symbolach narodowych w aspekcie wydarzeń historycznych Polski na przestrzeni wieków, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie umiejętności właściwego odbioru literatury.

Koordynator projektu nauczyciel – bibliotekarz D. Szablewska .

Czytaj dalej


PROJEKT EKOLOGICZNY

W miesiącach: kwietniu i maju 2016r. klasy: I a gimnazjum (wych. D. Kaszczuk) i IV/V b SP (wych. G. Tumanowska) przy SOSW nr 1 w Elblągu realizować będą projekt ekologiczny ,,Jakie korzyści przynosi zrównoważony transport środkami komunikacji miejskiej, w kontekście aktywności fizycznej?

Głównym celem projektu jest uwrażliwienie uczniów na problemy środowiskowe i zdrowotne, wynikające z użytkowania samochodów oraz zachęcanie do dojeżdżania do szkoły rowerem i o rozwój aktywności fizycznej.

Zadania projektowe dostosowane są do możliwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów. Realizowane będą z wykorzystaniem różnorodnych form, metod oraz miejsc działań.

Czytaj dalej