Projekt zasadniczej szkoły zawodowej


W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas: III stolarz i III kucharz/kaletnik przystępują do realizacji projektu pod nazwą „Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej na europejskim rynku pracy”. Pod okiem nauczycieli: Tamary Lorentsen, Małgorzaty Kliks, Izabeli Leszner-Szatkowskiej, Jarosława Karczewskiego oraz Artura Baur, młodzież będzie dążyć do realizacji następujących celów:

  • zapoznanie z realiami rynku pracy wybranych krajów europejskich,
  • poznanie korzyści i zagrożeń wynikających z poszukiwania pracy za granicą,
  • podniesienie świadomości w zakresie możliwości, jakie daje członkowstwo w Unii Europejskiej,
  • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
  • zrozumienie praktycznego aspektu nauki języka obcego.

Na czas trwania projektu zaplanowane zostały następujące działania:

a) Zebranie informacji i omówienie m. in. następujących zagadnień:

  • oferty pracy i wynajmu mieszkań, dostępne w Internecie,
  • zagrożenia związane z wyjazdem (handel ludźmi, wyzysk, praca przymusowa, fundacja LaStrada itp.),
  • zmiany w prawie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, otwarcie zachodnich rynków pracy dla obywateli polskich,
  • kraje będące głównym celem wyjazdów obywateli polskich w celach zarobkowych,
  • niezarobkowe możliwości pobytu za granicą (np. Au-Pair, wolontariat),
  • branże, w których najłatwiej o zatrudnienie za granicą.

b) Wycieczki do następujących miejsc:

 • Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Miasta i Powiatu Elbląg – rozmowa z członkami stowarzyszenia nt. aktualnej sytuacji na rynku niemieckim (poziom bezrobocia, liczba zatrudnionych obcokrajowców itp.)
 • Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku – pogadanka nt. zmian we współpracy polsko – niemieckiej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz wynikających z tego korzyści i ograniczeń dla Polaków.
 • Urząd Pracy – zapoznanie z aktualną ofertą dla absolwentów na terenie gminy i kraju oraz z możliwościami szkoleń i zatrudnienia.
 • inne – korzystanie z bieżącej oferty instytucji elbląskich

c) Prowadzenie dokumentacji internetowej – zamieszczanie informacji o kolejnych etapach projektu na stronie internetowej Ośrodka.
d) Gromadzenie zdobytych informacji w postaci skoroszytów – indywidualnie dla każdego ucznia.

Wysiłek całorocznej pracy planujemy zwieńczyć wycieczką do Berlina jako przykładowego miejsca pracy Polaków za granicą. W Berlinie zwiedzimy najważniejsze, godne obejrzenia, miejsca związane z kulturą, polityką, historią i codziennym życiem mieszkańców miasta. Będziemy również dążyć do spotkania młodzieżowego w szkole zawodowej na terenie Berlina, gdzie mamy nadzieję poznać niemiecki system kształcenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy po ukończeniu edukacji. Wrażenia i doświadczenia z wyjazdu wykorzystamy do podsumowania i zakończenia projektu w czerwcu 2015r.

Koordynator projektu:
Tamara Lorentsen


KONKURS MIĘDZYSZKOLNY Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

Na przełomie października i listopada 2014r. troje uczniów naszej szkoły wzięło udział w ogłoszonym przez SOSW, w Bartoszycach, konkursie pisemnym z doradztwa zawodowego pt. „Moja zawodowa wizytówka”. Uczniowie ci to: Natalia Szeporda z kl. II kucharz, Andrzej Kliczykowski– kl. II kucharz oraz Joanna Sobotka z klasy III stolarz, która swym zaangażowaniem poszerzyła jednocześnie działania podejmowane w ramach projektu klas III ZSZ pod nazwą „Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej na europejskim rynku pracy”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie samodzielnie zredagować list motywacyjny na podstawie wybranej oferty pracy. Pomimo tego, iż żaden z naszych wychowanków nie został nagrodzony przez komisję konkursową, opiekun grupy reprezentującej SOSW Nr 1 w Elblągu, p. Izabela Leszner-Szatkowska, wyróżniła ich na apelu szkolnym w dniu 14 listopada 2014r. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie uczniów, chęć rozwoju własnych kompetencji, podjęcie próby sprostania niełatwym wymaganiom konkursu oraz samodzielność w planowaniu swojej pracy.

Opracowanie:
Izabela Leszner-Szatkowska
Tamara Lorentsen


LOGO PROJEKTU

Na początku listopada 2014r. po burzliwych dyskusjach, pracy metodą prób i błędów, starciach i kompromisach, zdecydowaliśmy ostatecznie o wyglądzie logo projektu klas III ZSZ pt. „Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej na europejskim rynku pracy”. W tak liczebnej i różnorodnej grupie uczniów i nauczycieli, przy dużym zróżnicowaniu gustów i oczekiwań, było to zadanie niełatwe. Szczególne podziękowania należą się p. Arturowi- nauczycielowi informatyki, który nasze pomysły przeobraził w grafikę komputerową i z anielską cierpliwością nanosił niekończące się poprawki. Efekt wspólnej pracy zamieszczamy poniżej.

Opracowanie:
Tamara Lorentsen


29.11.2014r.

KONKURS „PROJEKT Z KLASĄ”

Dnia 29 listopada 2014r. projekt klas III ZSZ pt. „Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej na europejskim rynku pracy” został zgłoszony do konkursu wydawnictwa Nowa Era pod nazwą „Projekt z klasą”. Na stronie internetowej widniejemy pod adresem: http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa5/projekty/pokaz/424.html jako projekt nr 418.

Mamy szansę zdobyć aż 2 granty w wysokości 2000 zł każdy na realizację projektu. Nagrody przyznawane są zwycięzcom głosowania internetowego oraz projektom wybranym przez komisję konkursową. W celu zareklamowania projektu i poinformowania społeczności szkolnej o naszym uczestnictwie w konkursie delegacja z klasy III stolarz odwiedziła wszystkie gabinety w Ośrodku i wręczyła nauczycielom i uczniom karteczki z linkiem, pod którym można było głosować na nasz projekt. Opracowano również plakat informacyjny, który umieszczony został w widocznym miejscu obok świetlicy szkolnej.

Dziękujemy wszystkim osobom, które odpowiedziały na nasz apel i głosowały na projekt. Trzymajcie kciuki za powodzenie naszego przedsięwzięcia! Ogłoszenie wyników konkursu już 15 stycznia 2015r.

Opracowanie:
Tamara Lorentsen


11.12.2014r.

WYCIECZKA DO URZĘDU PRACY

Dnia 11 grudnia 2014 r. klasy: III kucharz/kaletnik i III stolarz pod opieką nauczycieli,   pań: Izabeli Leszner-Szatkowskiej i Tamary Lorentsen, udały się na wycieczkę  do Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu. Pracownice urzędu zapoznały uczniów ze strukturą instytucji, jej zadaniami i działaniami. Zostaliśmy oprowadzeni po całym budynku, objaśniono nam, jakie sprawy załatwia się w danym pokoju. Wypróbowaliśmy działania kolejkomatu – uczeń klasy III stolarz Paweł Szostak pobrał numerek i udał się do punktu rejestracji bezrobotnych, gdzie dowiedział się, jakie kryteria należy spełnić i jakie dokumenty dostarczyć, aby dopełnić takiej rejestracji. Poinformowano nas również o usługach elektronicznych świadczonych przez urząd, dzięki którym można zarejestrować się on-line, wygenerować własne CV lub pobrać dokumenty. Cennych informacji dostarczyła rozmowa o systemie EURES, czyli sieci europejskich ofert pracy. Wiadomości te wykorzystamy do dalszej pracy nad projektem „Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej na europejskim rynku pracy”. Wycieczkę oceniamy jako ciekawą i bardzo udaną ze względu na nowe doświadczenia i wiadomości przydatne w dalszej pracy.

Opracowanie:
Tamara Lorentsen


15.01.2015r.

Wyniki konkursu „Projekt z klasą”

pionDnia 15.01.2015 r. wydawnictwo „Nowa Era” ogłosiło wyniki V edycji konkursu „Projekt z klasą”. Po raz pierwszy w historii konkursu jeden projekt zdobył aż dwie nagrody – Grant Internautów oraz Grant Komisji Konkursowej. Było to Liceum Ogólnokształcące w Kole z projektem nr 391 „Robot Leonardo”.

Nasz projekt nie został zwycięzcą, niemniej jednak mamy satysfakcję, iż znalazł się wśród 659 innych. Mogliśmy pochwalić się całej Polsce, nad czym pracujemy, jakie są nasze plany i przedsięwzięcia. Dzięki uczestnictwu w konkursie nasza szkoła otrzymała certyfikat dobrze zaprojektowanej oraz list Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej z gratulacjami.

Koordynator projektu
Tamara Lorentsen


04.03.2015r.

Zajęcia w OHP

Dnia 04.03.2015 r. klasy: III stolarz i III kucharz/kaletnik pod opieką pań: Małgorzaty Kliks i Tamary Lorentsen wybrały się na zajęcia do OHP. Pracownice Młodzieżowego Biura Pracy – p. Jolanta Drobiszewska i p. Anna Nosarzewska zapoznały nas ze strukturą biura, zasadami i możliwościami korzystania z ofert pracy stałej bądź dorywczej.

Uczniowie wypełnili formularze zgłoszeniowe, dzięki którym będą mogli na bieżąco śledzić pojawiające się oferty pracy, zapoznać się z wymaganiami pracodawców i składać aplikacje do wybranych ogłoszeń.

Koordynator projektu
Tamara Lorentsen


listopad 2014r.

Film „Zawód stolarz – mój wybór”

W listopadzie 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło w ramach kampanii „Rok szkoły zawodowej”, konkurs pod hasłem „Szkoła zawodowa – mój wybór”. Prace mogły mieć formę pisemną, plastyczną lub krótkiego filmu.

Klasa III stolarz wraz z wychowawczynią p. Tamarą Lorentsen w marcu 2015 r. postanowiła wziąć udział w konkursie i spróbować swoich sił przed kamerą. Najpierw całą klasą zrobiliśmy „burzę mózgów”, gromadząc argumenty przemawiające za słusznością wyboru zawodu stolarza i ukazujące korzyści płynące z tego wyboru dla naszego uczestnictwa na rynku pracy. Następnie, korzystając z tradycyjnych słowników i internetowych narzędzi tłumaczeniowych, przetłumaczyliśmy argumenty na język niemiecki, obie wersje językowe napisaliśmy na komputerze i wydrukowaliśmy. Po takich przygotowaniach udaliśmy się do pracowni stolarskiej w naszej szkole, która imitowała  w filmie zakład pracy i przystąpiliśmy do nagrywania poszczególnych scen. W reżyserowaniu kolejnych ujęć i projektowaniu scenografii nieocenionymi pomysłami wspierał nas p. Jarosław Karczewski, który wybrał również podkład muzyczny. Kolejne prace należały  do p. Artura Baur. Z pojedynczych ujęć i dwóch utworów muzycznych zmontował 7-minutowy film, który można obejrzeć poniżej. W filmie odważyli się wystąpić następujący uczniowie: Joanna Sobotka, Sylwia Jagiełłowicz, Katarzyna Woźniak i Rafał Ignaczewski. Okazali się bardzo naturalnymi aktorami, którzy do zadania podeszli w pełni profesjonalnie.

Koordynator projektu:
Tamara Lorentsen


23.04.2015r.

SPRAWOZDANIE Z „FESTIWALU PRACY”

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 W ELBLAGU

Dnia 23.04.2015r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Elblągu przy ul. Kopernika 27, odbył się „Festiwal Pracy” zorganizowany przez uczniów klasy 3 kucharz/kaletnik i klasy 3 stolarz w ramach realizowanego projektu „Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej na europejskim rynku pracy”.

Celem projektu jest m.in. pokazanie uczniom wielu możliwości zatrudnienia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej oraz przybliżenie sposobów unikania różnych zagrożeń związanych, np. z zatrudnieniem za granicą.

W „Festiwalu Pracy” udział wzięli zaproszeni goście:

 • dr Danuta Oleksiak – konsultant ds. przedmiotów zawodowych
 • Powiatowy Urząd Pracy reprezentowany przez panie: Martę Lewkowską i Aleksandrę Stankiewicz
 • Młodzieżowe Biuro Pracy przy Ochotniczych Hufcach Pracy reprezentowane przez panią Jolantę Drobiszewską i pana Jarosława Migacza
 • dyrekcja Ośrodka
 • nauczyciele i uczniowie ZSZ

Celem Festiwalu było ukazanie pracy w różnych aspektach oraz zwrócenie uwagi na jej potrzebę i znaczenie w życiu każdego człowieka. Spotkanie podzielone było na 2 części. W pierwszej, po krótkim wstępie, przywitaniu gości oraz przedstawieniu celu, młodzież została podzielona na 4 grupy. Uczniowie, zgodnie z planem, rozeszli się do gabinetów, aby wziąć udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez gości z Powiatowego Urzędu Pracy, OHP, p. Barbarę Świgoń oraz p. Artura Baura. W drugiej części Festiwalu młodzież  klas trzecich ZSZ zaprezentowała efekty swojej pracy w ramach projektu:

 1. Aktywność czy bezczynność? Wybór należy do Ciebie.
 2. Korzyści i koszty związane z podjęciem pracy za granicą.
 3. Handel ludźmi.
 4. Planowanie bezpiecznego wyjazdu do pracy za granic.
 5. Praca przedstawiona w aforyzmach i sentencjach.
 6. Przedstawienie krótkich informacji na temat zawodów, w których kształci się nasza młodzież.

Na zakończenie Festiwalu pokazano krótki film zrealizowany przez klasę 3 stolarz pt. „Zawód stolarz – mój wybór” oraz rozdano młodzieży broszurki z wybranymi informacjami, dotyczącymi aktywności zawodowej i podejmowania pracy za granicą

Organizatorzy:

Izabela Leszner-Szatkowska
Małgorzata Kliks
Tamara Lorentsen


25.05.2015r.

OWIES W SZKOLE

OWIES czyli Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu to instytucja, która oferuje bezpłatne spotkania z doradcą, udział w warsztatach i szkoleniach oraz usługi animatora, a wszystko to w celu wspierania w obszarze ekonomii społecznej. Dnia 25 maja 2015r. w murach naszej szkoły gościliśmy przedstawicielkę OWIES, panią Justynę Ocalewicz, która przeprowadziła dla uczniów klasy III stolarz i III kucharz/kaletnik zajęcia organizacyjne na temat działalności instytucji, warunków korzystania z jej usług i możliwości wynikających z takiej pomocy. Dnia 29 maja 2015r. ta sama młodzież wzięła udział w kilkugodzinnych warsztatach na temat spółdzielni socjalnych. Pani Justyna Ocalewicz aktywnymi metodami zachęciła uczniów do zaprojektowania działań służących założeniu spółdzielni socjalnych z uwzględnieniem kategorii usług. Uczniowie, pracując w grupac, określili swoje mocne i słabe strony, umiejętności i talenty oraz spróbowali sprecyzować,  jak wyglądałaby założona przez nich spółdzielnia. Obie klasy pracowały bardzo aktywnie i chętnie prezentowały wyniki swoich przemyśleń.

Opracowanie:
Tamara Lorentsen

 


02.06.2015r.

WYCIECZKA DO GDAŃSKA

Dnia 02.06.2015r. uczniowie klasy III kucharz/kaletnik i III stolarz wraz z opiekunami p. Małgorzatą Kliks i p. Tamarą Lorentsen udali się na wycieczkę do Gdańska.

W pierwszej kolejności zwiedziliśmy Europejskie Centrum Solidarności. Obejrzeliśmy tam wystawę poświęconą zakończeniu II wojny światowej, gdzie 45 przedmiotów, wiele bardzo osobistych i przejmujących, ilustruje polskie doświadczenia wojenne. Następnie zwiedziliśmy wystawę stałą, dedykowaną historii Solidarności i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Do prezentacji wykorzystane są tradycyjne metody ekspozycyjne, ale  i najnowsze rozwiązania technologiczne. Oprócz eksponatów historycznych zwiedzający mają dostęp do projekcji przestrzennych i elektronicznych, gdzie zgromadzone są fotografie, filmowe materiały archiwalne, dokumenty, mapy, biogramy, kalendaria, wycinki prasowe.

Z Europejskiego Centrum Solidarności pojechaliśmy do Gdańska Wrzeszcza, gdzie przy Al. Zwycięstwa 23 mieści się Konsulat Generalny Niemiec. W konsulacie zostaliśmy przyjęci przez jego przedstawicielkę panią Ulrike Vogt w sali, która w godzinach przedpołudniowych służy do obsługi interesantów chcących załatwić swoje sprawy w konsulacie. W trakcie spotkania obejrzeliśmy prezentację o Niemczech, wysłuchaliśmy informacji o pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec oraz pracy konsulatu  i ambasady Niemiec w Polsce. Mieliśmy również możliwość zadawania pytań na interesujące nas tematy związane z realizowanym projektem. Starannie przygotowane przez pracowników konsulatu spotkanie przebiegło w atmosferze gościnności i życzliwości.

W trakcie wycieczki nie zabrakło też czasu na degustację lodów i spacer po parku. Pogoda dopisała, a wyjazd, oprócz wielu informacji, dał również możliwość wypoczynku i relaksu.

Opracowanie:
Tamara Lorentsen

 


04.-07.06.2015r.

WYCIECZKA DO BERLINA

W dniach 04.-07.06.2015 grupa uczniów z klasy III stolarz i III kucharz/kaletnik oraz nauczycieli SOSW Nr 1 w Elblągu udała się na wycieczkę do Stolicy Niemiec – Berlina. Wyjazd był zwieńczeniem projektu klas III ZSZ pn. „Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej na europejskim rynku pracy” realizowanego w bieżącym roku szkolnym. Głównym założeniem wycieczki było poznanie stolicy państwa europejskiego jako przykładowego celu wyjazdów zagranicznych Polaków do pracy, jak również kształtowanie świadomości i postawy obywatela Europy, walka z uprzedzeniami wynikającymi z historii polsko – niemieckiej, podjęcie prób wykorzystania umiejętności językowych w sytuacjach naturalnych.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili wybrane zabytki, miejsca i ulice Berlina (m. in. Bramę Brandenburską, Reichstag, Alexanderplatz, Wieżę Telewizyjną, Czerwony Ratusz, Pałac Charlottenburg, Stadion Olimpijski, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds, Sea Life), poznali historię powojenną Berlina (mur berliński, Checkpoint Charlie), zapoznali się z siecią komunikacji miejskiej typową dla dużych miast niemieckich (rozkłady jazdy, środki transportu, planowanie trasy przejazdu do wybranego celu, różnorodność biletów, automaty i kasy biletowe).

Pobyt w Berlinie należy uznać za bardzo udany, podróż minęła dość szybko i bez żadnych komplikacji. Nocleg i wyżywienie zapewnione były w schronisku młodzieżowym JH-Berlin International, które oferuje świetne warunki lokalowe i doskonałe połączenie komunikacyjne z centrum miasta.

Przy podsumowaniu wycieczki nie można zapomnieć o firmach, które odpowiedziały na prośbę organizatorów o pomoc w realizacji przedsięwzięcia. Serdecznie dziękujemy następującym instytucjom za finansowe i rzeczowe wsparcie naszego wyjazdu:

 1. WÓJCIK FABRYKA MEBLI Sp. z o.o.; ul. Mazurska 45; 82-300 Elbląg
 2. ZPS PATERS; ul.Firleja 35; 82-300 Elbląg
 3. POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH (PTSM); ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
 4. „EL-HURT” Elbląskie Centrum Mięsno- Nabiałowe Produkcja i Handel Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień Sp.j.; ul.Kochanowskiego 11; 82-300 Elbląg
 5. SIEĆ SKLEPÓW ABC Hanna i Henryk Tatarczuk; ul. Wiejska 18 A; 82-300 Elbląg

Zapraszamy do galerii wybranych zdjęć, które są tylko drobnym wycinkiem naszych wrażeń i emocji.

Koordynator projektu:
Tamara Lorentsen