Projekt gimnazjalny


Wrzesień
PROJEKTU CZAS ZACZĄĆ …

W roku szkolnym 2014/2015 klasa II a gimnazjum przy SOSW nr 1 w Elblągu (wychowawca Ewa Pojawa) wraz z klasami III b gimnazjum ZET (wychowawca Grażyna Tumanowska) i II a (wychowawca Marta Zalewska) przy współpracy z Wiesławą Palkowską realizować będą projekt gimnazjalny pod nazwą:

„W szponach mediów…, czyli jak media wpływają na życie
i codzienność młodego człowieka”.

Głównym zadaniem uczniów będzie wcielanie się w rolę fotoreporterów i dziennikarzy, relacjonowanie, w formie plakatów, zdjęć i krótkich filmów, ważnych uroczystości oraz imprez szkolnych. Realizacja projektu przewidziana jest na miesiące IX 2014 – V 2015. Zadania wynikające z projektu dostosowane będą do możliwości psychofizycznych uczestników.
W zadania projektowe angażować się będą wszyscy chętni nauczyciele, którzy w ramach zajęć dydaktycznych poszerzą wiedzę i umiejętności uczniów o nowe doświadczenia.
Spotkanie organizacyjne koordynatorów, na którym dokonano wyboru tematu, sformułowano problemy poruszane podczas realizacji projektu, określono główne cele i zadania oraz zaplanowano etapy, odbyło się dnia 10.09.2014 r.

Temat: „W szponach mediów…, czyli jak media wpływają na życie i codzienność młodego człowieka”.

W ramach projektu poruszane będą następujące problemy:
–       Jak media wpływają na nasze życie? (m.in. zachowania, wypowiedzi)
–        Jakie media są najbardziej popularne w naszej społeczności szkolnej?
–        Jakie zagrożenia niosą ze sobą media?
–        Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?
–        W jaki sposób spędzam czas wolny?
–         Ile czasu spędzam przed komputerem?
–        Czy od komputera można się uzależnić?

Cel główny:
Poznanie rodzajów środków masowego przekazu, ich znaczenia oraz wpływu na życie i codzienność młodego człowieka (m.in. zachowanie, język).

Cele:
–        uświadomienie uczniom roli mediów,
–        zapoznanie z historią prasy, radia, telewizji, Internetu,
–        podnoszenie świadomości szans i zagrożeń, jakie niosą ze sobą media,
–        zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu,
–        kształtowanie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji,
–        angażowanie w życie szkoły,
–        propagowanie edukacji medialnej,
–        pomoc młodzieży w świadomym i efektywnym korzystaniu z mediów,
–        przybliżenie uczniom technik pracy w mediach.

Metody:
–        słowne
–        oglądowe
–        praktyczne

Formy:
–        zbiorowa
–        grupowa
–        indywidualna


16.09.2014r.

Przygotowanie do akcji „Sprzątanie Świata”

Klasy: III b i II a gimnazjum zet przygotowują plakat propagujący akcję „Sprzątanie Świata”, która odbędzie się 19 września.Wspólna praca zbliżyła nawet najbardziej niechętnych do współpracy…

G. Tumnowska
M. Zalewska


17.09.2014r.

Pierwsze kroki w realizacji projektu

Ruszyliśmy z realizacją projektu pt. „W szponach mediów…, czyli jak media wpływają na życie i codzienność młodego człowieka”. Pierwsze kroki z aparatem fotograficznym postawiliśmy podczas projekcji filmu „Joanna” w reżyserii Feliksa Falka, który obejrzeliśmy 17.09.2014 r. w Bibliotece Elbląskiej im. Cypriana Norwida w ramach działań upamiętniających 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Jak zwykle początki były trudne.

Już teraz wiemy że, aby zrobić dobre zdjęcie, niezbędne jest odpowiednie oświetlenie. W czasie seansu udało się nam także nakręcić pierwszy filmik

E. Pojawa
W. Palkowska


17.09.2014r.

Obchody 75. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę

Grupa fotoreporterów z klasy III b i II a gimnazjum zet.  śledziła przygotowania organizatorów uroczystych obchodów 75. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę. Centralna uroczystość odbyła się przed Krzyżem Katyńskim na cmentarzu przy ul. Agrikola.

M.Zalewska
G.Tumanowska


18.09.2014r.

„Spotkanie ze sztuką filmową”

Dnia 18.09.2014 r. uczestniczyliśmy w ciekawych zajęciach filmowych zorganizowanych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w ramach projektu „Spotkanie ze sztuką filmową” realizowanego w oparciu o działający od jedenastu lat program Polskiego Kina Młodego Widza. W spotkaniu wzięli udział uczniowie elbląskich szkół. Podczas zajęć warsztatowych nasza koleżanka Marlena wykazała się dużą pomysłowością, tworząc plakat przedstawiający jeden z gatunków filmowych. Nasi fotoreporterzy zrobili kilka zdjęć i nakręcili filmiki. Na koniec obejrzeliśmy film produkcji chińskiej pt. „Mój koń Avatar”. Dzięki temu spotkaniu będziemy w przyszłości aktywnie i świadomie uczestniczyć w kulturze. 

E. Pojawa
W. Palkowska


19.09.2014r.

Podglądamy przebieg akcji „Sprzątanie Świata”

Fotoamatorzy realizujący projekt „ W szponach mediów…” stali się podglądaczami przebiegu akcji pn. „Sprzątanie Świata”.Jak na fotoreporterów przystało, przyglądano się zaangażowanym w akcję uczniom naszej szkoły. Stwierdzamy, iż rzeczywiście nie zabrakło chętnych do prac porządkowych, którym przyświecał jeden szczytny cel: „Czysta planeta Ziemia” (co potwierdzają koordynatorzy przedsięwzięcia: p. D. Kaszczuk i E. Szulecka).

G. Tumanowska
M. Zalewska
E.Pojawa


29.09.2014r. – 30.09.2014r.

Wybory „Super Chłopaka 2014”

Samorząd Szkolny w porozumieniu z klasami realizującymi projekt pn. „W szponach mediów…” przygotował wybory „Super Chłopaka 2014”. Uczniowie klas: II a i III b gimnazjum zet., pod czujnym okiem wychowawców, wykonali plakaty promujące, nie tylko owe szkolne wydarzenie, ale również dokonali wyboru cech wyróżniających super boya, spośród tych przeciętnych …  Klasa II a gimnazjum bacznie przyglądała się całemu przebiegowi imprezy, czego dowodem są ciekawe fotki, uwieczniające wybrańca losu, czyli „Super Chłopaka”, którymi zostali ex aequo: Radosław Rutkowski (II a) i Kamil Bil (II stolarz).

E. Pojawa
M. Zalewska
G. Tumanowska


październik 2014r.

„Nakarmmy zmysły naszych dzieci”

Uczniowie realizujący projekt gimnazjalny „W szponach mediów …” postanowili aktywnie zaangażować się w akcję pod nazwą „To dla mnie ważne” w ramach projektu obywatelskiego. Klasy: II a i III b gimnazjum zet. z pomocą swoich wychowawczyń przygotowały stosowny plakat zachęcający do złożenia deklaracji. Chcąc nakłonić większą liczbę osób do pomocy w zbudowaniu placu zabaw na terenie naszego Ośrodka umieścili agitujące plakaty w Gimnazjum Nr 5 oraz w Zespole Szkół Gospodarczych.  Uczniowie klasy  II a gimnazjum udostępnili, w sali komputerowej, broszury informujące o przedsięwzięciu, zamieścili link na Facebooku w celu rozpropagowania akcji wśród znajomych.
Z niecierpliwością czekamy na rezultaty.

E. Pojawa
G. Tumanowska
M. Zalewska
W. Palkowska


2.10.2014r.

Doskonalimy nasze umiejętności fotograficzne,

czyli kilka rad, jak zrobić dobre zdjęcia aparatem fotograficznym.

Gromadzenie materiału przyrodniczego na lekcje techniki stało się dobrą okazją do wyjścia w teren z aparatem, by przy okazji doskonalić swoje umiejętności fotograficzne. Pod fachowym okiem naszego szkolnego fotoreportera, w osobie p. Marty Zalewskiej, uczniowie klas gim. zet.: II a i III b dowiedzieli się, iż fotografować można wszystko. Toteż korzystając z pięknej, słonecznej pogody, podczas zbierania kasztanów i innych ciekawych okazów jesiennej przyrody, fotografowaliśmy się na tle urokliwego krajobrazu parku „Dolinka”. Wybraliśmy się tu wczesnym popołudniem wiedząc, iż o tej porze jest najlepsze światło do robienia zdjęć. Fotografując koleżanki i kolegów zadbaliśmy o ich naturalną postawę. Za radą naszych opiekunek zrezygnowaliśmy z postawy „na baczność’’. Staraliśmy się być kreatywni, by zbiorowe zdjęcia nie były zbyt sztampowe. Przekonaliśmy się, że użycie statywu daje gwarancję uniknięcia poruszenia, o które nietrudno podczas przyciskania spustu migawki. Poddając się podpowiedziom i radom naszych wychowawczyń, wykonaliśmy kilka ciekawych fotografii, które prezentujemy poniżej i poddajemy ocenie oglądającym.

Klasa II a, III b gim. zet.
z wych.: M. Zalewską,
G. Tumanowską


6.10.2014r.

Historie opowiedziane bez słów, czyli w kinie przed stoma laty.

W ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, nasi podopieczni z klas: II a      i III b gim. zet., uczestniczyli w warsztatach połączonych z projekcją filmów niemych, demonstrujących początki kinematografii: pierwszych technik filmowych, filmów i nazwisk ich twórców. Dzięki prezentacji multimedialnej, przed i po projekcji, uczniowie poznali korzenie jednej z najpopularniejszych obecnie rozrywek oraz zrozumieli konwencję kina niemego. Kinematograf, czyli ruch zarejestrowany „w filmach”: „Oblany ogrodnik”, „Fałszywy kaleka”, wzbudził żywe zainteresowanie widzów, czego dowodem był gromki śmiech i burzliwe oklaski.

Pierwsi twórcy filmu przed stoma laty: Georges Melies, bracia Lumiere potrafili znaleźć dowcip i urok w każdej, najmniejszej nawet chwili, mimo iż bezdźwięczny obraz był tylko czarno- biały. „Żywe obrazy” wzbudzały w widzach zachwyt, czasami przerażenie. Jak jest obecnie? Czy film, telewizja właściwie nam służą …?

G. Tumanowska
M. Zalewska


9.10.2014r.

Wybory na „Super nauczycielkę” i „Super nauczyciela”

Przed Dniem Nauczyciela naszą społeczność szkolną „zelektryzował” konkurs na „Super nauczycielkę” i „Super nauczyciela”. Klasa II a gimnazjum realizująca projekt  „W szponach mediów …” wspólnie z Samorządem Uczniowskim przygotowała plakaty agitujące do wzięcia udziału w głosowaniu oraz aktywnie włączyła się w zbieranie głosów.

E. Pojawa
W. Palkowska


13.10.2014r.

Święto Edukacji Narodowej

13 października 2014 r. odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia Nauczyciela. Tak uroczysty moment fotoreporterzy realizujący projekt „W szponach mediów…” upamiętnili na zdjęciach oraz krótkich filmach. Apel uświetnił występ szkolnego zespołu „Koperniczki”. Dużą rolę odegrała w nim nasza koleżanka Karina. A oto fotorelacja z tego przedstawienia.

E. Pojawa
W. Palkowska


22.10.2014r.

Wycieczka do Sztutowa

Trwające w kraju, obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej skłoniły gimnazjalistów (kl.: III a/b ,II a ,III b zet.) do odbycia wycieczki do obozu masowej zagłady w Sztutowie. Smutna rzeczywistość obozowa, codzienna walka więźniów o przetrwanie, gwałcenie resztek godności ludzkiej, aparat morderczej kaźni, z ofiarą-obywatelami ponad 25 narodowości i katem- niemieckim oprawcą, zastąpiły trudną lekcję historii… Hitlerowska machina zbrodni, po raz kolejny, ujrzała światło dzienne, rodząc refleksje wśród nowego pokolenia młodych Polaków. A wszystko to, by nie dopuścić do piekła tamtych dni, by uszanować nieocenioną wartość pokoju na świecie.
Dzięki wielkiej przychylności przewodnika muzeum- Pani Wirgini Węglińskiej, młodzież realizująca projekt edukacyjny pn. „W szponach mediów …” oraz projekt „Rok Żołnierzy Tułaczy”, zwiedziła kolejne pomieszczenia obozu koncentracyjnego Stutthof. Prelekcja oparta na pogadance kształcącej, zdjęcia archiwalne, eksponaty i rekwizyty jako namacalne dowody historii opowiadanej przez jej świadków oraz projekcja filmów dokumentalnych, uzmysłowiły tragizm wydarzeń września 1939 r. i jego apogeum w kolejnych latach wojny, aż do maja 1945 r. Przyroda okalająca teren obozu, kolczaste druty, mury więziennych baraków, komory gazowej i krematorium, jako niemi świadkowie martyrologii ofiar, dawali świadectwo prawdzie.
Kształtowaniu empatii, postaw prospołecznych, a nade wszystko respektowaniu ludzkiego wymiaru humanitaryzmu, służyła ekspresja plastyczna, podczas której młodzież wyrażała swe emocje spostrzeżenia i refleksje.
Pani Wirgini Węglińskiej, reprezentującej Dział Oświatowy Muzeum Stutthof w Sztutowie, dziękujemy za bogaty przekaz merytoryczny podczas zajęć edukacyjnych oraz czas nam poświęcony.

D. Kaszczuk
E. Pardo
E. Pojawa
G. Tumanowska


listopad 2014r.

Co to są media?

Na lekcjach języka polskiego i godziny wychowawczej – w ramach projektu „W szponach mediów…”- uczniowie klasy II a gimnazjum, zgłębiali wiedzę na temat mediów, ich rodzajów oraz funkcji, jaką pełnią lub pełnić mogą. Poszukiwali odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób odbywa się przekaz informacji. Nieocenionym źródłem wiadomości okazał się słownik języka polskiego, wyszukiwarka internetowa oraz materiał filmowy – „Dynamiczna tożsamość”. W toku twórczych poszukiwań powstała mapa myślowa skoncentrowana wokół tematu: „Media”. Kolejne trzy plansze zatytułowano:

1. Media – rysunki z podpisami.

2. Sposoby przekazywania informacji przez radio, prasę, TV, Internet.

3. Funkcje mediów.

 Drugoklasiści podzielili się zdobytą wiedzą z uczniami kl. III b gimnazjum zet. Podczas spotkania młodzież wspólnie ustalała, z jakich mediów najczęściej korzystamy i czemu to służy?

E.  Pojawa
W. Palkowska

05.11.2014r.

Koncert uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych

5 listopada uczniowie naszego Ośrodka wysłuchali w Bibliotece Elbląskiej koncertu pt. „Wspomnienie – czas nas uczy pogody” w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Koncert dedykowany był wszystkim tym, którym dane będzie się zestarzeć – pamięci Anny Przybylskiej. Fotoreporterzy realizujący projekt „W szponach mediów…” przygotowali fotorelację z tego spotkania.

E. Pojawa
G. Tumanowska
M. Zalewska
W. Palkowska


06 – 14.11.2014r.

Historia filmu

Uczniowie klasy II a gimnazjum, realizujący projekt „W szponach mediów …”, poznawali  historię filmu na zajęciach języka polskiego. Dowiedzieli się między innymi, ile lat temu rozpoczęła się historia filmu, co wynaleźli bracia Lumiere, co to jest i do czego służy kinematograf.  Uczniowie redagowali notatkę informującą o chronologii pojawiania się kolejnych mediów. Następnie zbudowali krótki scenariusz filmowy i wykonali ilustrację do wybranej scenki, tzw. kadr filmowy.

D. Maroszek
E. Pojawa


07.11.2014r.

Plakat jako forma przekazu informacji…

  1. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się okazją do wykonania,
  2. przez klasy realizujące projekt „W szponach mediów…”, plakatu upamiętniającego ważne dla Polaków wydarzenie, w dniu 11 listopada 1918 r.

Za pomocą tej formy przekazu, pragnęliśmy zwrócić uwagę społeczności szkolno-uczniowskiej na doniosłe wydarzenia historyczne, które znacząco wpłynęły na ukształtowanie odrodzonego państwa polskiego, po 123 latach niewoli.

Uznaliśmy, iż plakat to nie tylko obraz i tekst oraz zwięzłe myśli, ale również refleksja nad aktualnymi   problemami   kraju, które  są łącznikiem miedzy dawnymi, a nowymi czasy. Dominujące biało – czerwone barwy oraz narodowe symbole skłaniają osoby przechodzące obok afisza, do przypomnienia choćby wycinka dziejów naszej Rzeczypospolitej.

G. Tumanowska
M. Zalewska


17.11.2014r.

Fotorelacja

17 listopada w ramach zajęć informatyki uczniowie realizujący projekt „W szponach mediów…” gościli panią Annę Szeląg – pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Pani Anna, przy współpracy nauczyciela informatyki – pana Artura Baur, przeprowadziła zajęcia z fotorelacji. Zapoznała nas z programem Photo Story 3, który służy tworzeniu multimedialnych pokazów. Dowiedzieliśmy się również, w jaki sposób ze zdjęć tworzy się cyfrową opowieść.
A. Baur
E. Pojawa
W. Palkowska


20.11.2014r.

Plakatu  ciąg  dalszy…

Akcja „Góra grosza” zmotywowała uczniów realizujących projekt „W szponach mediów …”, by włączyć się w propagowanie tego szczytnego przedsięwzięcia. Jak na plakat przystało, wystarczy hasło, kilka znanych symboli, aby zachęcić społeczność szkolną do wzięcia udziału w tworzeniu „góry grosza”. Zgodnie z ideą konkursu, również tegoroczna edycja, będzie wsparciem dla najbardziej potrzebujących dzieci wzrastających poza rodziną: w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

„Grosz do grosza, a będzie kokosza”- liczymy na hojność wszystkich zainteresowanych grosikową akcją.

M. Zalewska
G. Tumanowska
E. Pojawa
W. Palkowska


1-4.12 2014r.

„W szponach mediów…”

Tytuł projektu „W szponach mediów…”, który realizują klasy: II a gim. oraz II a  i  III a gim. zet. uświadamia uczniom, iż media mogą wywierać również negatywny wpływ, zwłaszcza na młodego człowieka. Szczególnie mocne bywają szpony Internetu, które powodują niejednokrotnie tzw. siecioholizm, czyli uzależnienie od Internetu. Temu zagadnieniu, zasadom korzystania z różnych rodzajów mediów oraz historii mass mediów poświęcony był cykl zajęć (1-4XII), w których uczestniczyli uczniowie gim. zet.: II a i III b. Młodzież, pod kierunkiem wychowawców, zgłębiała tajniki korzystania z Internetu, który dostarczył między innymi informacji na temat historii środków masowego przekazu.

W oparciu o uzyskane materiały powstał plakat „Historia mediów, eksponujący  najważniejsze ich dzieje. Każdy uczestnik projektu , w okresie tygodnia, rejestrował           w przygotowanej tabeli,  osobiste korzystanie z  mediów, takich, jak: radio, telewizja, prasa,  Internet. Obserwacje wykazały, iż nasza młodzież najczęściej korzysta z telewizji – ok. 17 godzin tygodniowo oraz Internetu, średnio ok.16 godzin. Najmniej popularne okazało się czytanie (przeglądanie) prasy – średnio 12 minut tygodniowo, zaś słuchanie radia uplasowało się na przedostatnim miejscu, średnio 1 godzina tygodniowo.

Wnioski nasuwają się same- w swoich szponach najmocniej trzymają naszych podopiecznych telewizja i Internet. Niestety, zainteresowanie prasą i radiem zdecydowanie przegrywa. Mając tego świadomość, warto pomyśleć o wynikających z tej prostej analizy zagrożeniach…

M. Zalewska
G.T.umanowska

 


08.12. 2014r.

Język mediów

8 grudnia 2014 roku uczniowie klasy II a gimnazjum realizujący projekt „W szponach mediów …” gościli na lekcji języka polskiego panią Annę Szeląg, reprezentującą Bibliotekę Pedagogiczną. Pani Anna przeprowadziła zajęcia dotyczące języka mediów. Uczniowie dowiedzieli się, że każdy typ mediów wymaga innego sposobu przekazu informacji- uświadomili sobie, że ta sama informacja podana przez radio, telewizję i prasę zostanie zaprezentowana za pomocą innych środków wyrazu. Dowiedzieli się również, że dostępne środki przekazu wymagają różnych sposobów komunikowania się – innymi zasadami należy kierować się pisząc e-mail, list tradycyjny czy wiadomość sms. Zdobytą wiedzę wykorzystali później na kolejnych zajęciach języka polskiego, redagując życzenia świąteczne w formie sms-a i e-maila.

E. Pojawa
W. Palkowska


21.01.2015r.

Z wizytą w Telewizji Elbląskiej

Klasy realizujące projekt „W szponach mediów…”, przy współpracy z panią Izabelą Leszner – Szatkowską, odwiedziły Elbląską Telewizję. Dzięki uprzejmości pracowników TV, gimnazjaliści poznali tajniki tworzenia niektórych programów telewizyjnych, obejrzeli sprzęt niezbędny w pracy dziennikarza oraz zwiedzili studio telewizyjne.

Ekscytującym momentem wizyty było wcielenie się naszych uczniów: Estery, Magdy, Pameli i Marleny w role fotoreporterów i prezenterów wiadomości elbląskich.

O trudnej sztuce dziennikarstwa przekonała, przyglądającym się po drugiej stronie ekranu amatorom, pani Agnieszka. Okazuje się, że ze nasza wizyta była ważnym i niecodziennym wydarzeniem, czego dowodem jest krotki reportaż, emitowany jako fragment środowych wiadomości w lokalnej TV, zachęcamy do obejrzenia…

Spotkanie podsumowano wywiadem z koordynatorką projektu panią Ewą Pojawą, która przedstawiła cele i najważniejsze założenia projektu.

http://www.tv.elblag.pl/1,8512-wiadomosci_elblaskie_21.01.15__wyd._nr_5184.html

I. Leszner
E. Pojawa
M. Zalewska
G. Tumanowska


23.02.2015r.

Stop cyberprzemocy!

Realizacja projektu „W szponach mediów…” stała się okazją do zorganizowania spotkania młodzieży klas gimnazjum i szkoły zawodowej z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji.  Rozmawiano na temat skutków stosowania przemocy w środkach masowego przekazu. Spotkanie pn. „Stop cyberprzemocy” zorganizowała pani Dorota Szablewska, która już po raz kolejny wspiera nasze działania projektowe.

Uczniowie zostali pouczeni, iż cyberprzemoc to między innymi umieszczanie tekstu lub filmu kompromitującego kogoś, np. w Internecie lub w telefonie komórkowym. Za taki czyn grozi odpowiedzialność karna, zgodnie z artykułami: 190 kk, 190 akk, 200 akk. Poznano również formy tego typu przemocy, a wśród nich: nękanie, upublicznianie, podszywanie się w sieci pod kogoś innego, groźby, tzw. stalking, czyli uporczywe nękanie lub wzbudzanie uzasadnionego zagrożenia, hacking – nielegalne uzyskiwanie informacji, child groming – uwodzenie dzieci przez Internet oraz wiele innych. Zwrócono uwagę na główne obszary występowania cyberprzemocy, z których najważniejszymi są: czaty i komunikaty.

Uświadomiono słuchaczy, iż każde przejawy medialnej przemocy są karalne i ten, kto się jej dopuszcza, nie pozostaje anonimowy w globalnej sieci…

D. Szablewska
E. Pojawa
G. Tumanowska

 


marzec 2015r.

„Słownik języka młodzieżowego”

W projekt „W szponach mediów …” włączyły się pozostałe klasy gimnazjalne oraz klasy zawodowe. I tak powstał „Słownik języka młodzieżowego”, zawierający popularne uczniowskie zwroty. Poza tym klasa I b gimnazjum wraz z paniami: Ewą Szulecką i Grażyną Dworzyńską, wykonała planszę pn. „Pozytywne strony mediów”. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie kolegów i koleżanek z innych klas podczas realizacji naszego projektu.

E. Pojawa
W. Palkowska


marzec 2015r.

„Mój tygodniowy plan medialny”

Uczniowie klasy II a gimnazjum realizujący projekt „W szponach mediów…” prowadzili dziennik samoobserwacji pn. „Mój tygodniowy plan medialny”. Przez tydzień zbierali dane dotyczące sposobu korzystania z takich mediów, jak: prasa, radio, telewizja, Internet, telefon komórkowy. Na lekcji matematyki wraz z panią Małgorzatą Junikowską dokonali obliczeń. Na tej podstawie powstała plansza z następującymi wynikami: w ciągu tygodnia z telefonu komórkowego uczniowie klasy II a korzystają przez 494 h 50 min, z Internetu 408 h 30 min, z telewizji 191 h 10 min, z prasy (gazety, czasopisma, książki) 32 h 10 min, z radia 33 h. Ciekawe, co na to ich rodzice?

M. Junikowksa
E. Pojawa
W. Palkowska


 

13.03.2015r.

Wywiad z Panem Dyrektorem

Wizyta w Elbląskiej Telewizji zainspirowała uczniów klasy II a gimnazjum do odegrania roli dziennikarza. Gimnazjaliści postanowili przeprowadzić wywiad z naszym panem dyrektorem Leszkiem Iwańczukiem, na temat jego preferencji medialnych. Zanim umówili się na rozmowę, musieli zdobyć wiedzę na temat wywiadu. Pomogła im w tym pani Iza Leszner na lekcji wiedzy o społeczeństwie. Wspólnie z panią Izą opracowali pytania dotyczące rodzajów mediów, z których pan dyrektor najczęściej korzysta, w jakim celu i ile czasu poświęca na poszczególne media. Rolę dziennikarki odegrała Pamela, a operatora kamery – Radek. Wywiad zostanie umieszczony na Facebooku.

E. Pojawa
I. Leszner
W. Palkowska

 


 

23.03.2015r.

   Z wizytą w Radiu  „Eska”

Klasy realizujące projekt „W szponach mediów…’’ odwiedziły elbląskie Radio „Eska’’, które mieści się przy ul. Wigilijnej, na Starym Mieście. Jak się dowiedzieliśmy, w marcu 2012 roku z eteru elbląskiego zniknęło nadające od 20 lat Radio „ El”. Jego miejsce zajęła jedna ze stacji sieci należącej do Grupy Radiowej „TIME”- kierowane do osób młodych, Radio „Eska”. Realizuje ono, w lokalnej odsłonie, określoną liczbę serwisów lokalnych (do czego zobowiązuje koncesja), przede wszystkim w godzinach porannych, stając się często jednym   z głównych źródeł informacji z naszego regionu.

Dziennikarz radiowy, pan Krzysztof Jaworski zapoznał nas z tajnikami obsługi urządzeń, które stanowią serce niewielkiego studia. Mieliśmy okazję, podobnie jak w Elbląskiej Telewizji, zaprezentować swoje dziennikarskie umiejętności i sprawdzić się w roli prezentera wiadomości. Okazuje się, iż nie jest to proste zadanie, a najgorsza jest trema przed mikrofonem, która często odbiera głos… Najodważniejsze dziewczęta: Magda i Estera skorzystały z zaproszenia i z powodzeniem wcieliły się w rolę dziennikarzy.

Lokalne media, dzięki realizacji projektu, stają się nam coraz bliższe i przyjazne…

E. Pojawa
G. Tumanowska
M. Zalewska

 


marzec 2015r.

Katalog preferencji medialnych

W ramach projektu gimnazjalnego „W szponach mediów …” uczniowie oraz nauczyciele Ośrodka wypełniali ankiety sprawdzające ich preferencje, dotyczące korzystania z poszczególnych mass mediów. Na podstawie wypełnionych kwestionariuszy, uczniowie klasy   II a gimnazjum wraz z wychowawczynią, zliczyli wszystkie odpowiedzi. Na zajęciach informatyki, młodzież zgodnie z cennymi wskazówkami nauczyciela, pana Artura, wykonała wykresy. W wyniku badań ankietowych powstały dwa „Katalogi preferencji medialnych”, które wyraźnie wskazują, z jakich mediów i w jakim celu korzystają, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

E. Pojawa
A. Baur
W. Palkowska


27.03.2015r.

MEDIEN

Dnia 27.03.2015 r. uczniowie kl. II a gimnazjum, realizujący projekt pn. „W szponach mediów…” doskonalili umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Kojarzyli  rodzime- polskie nazwy mediów z ich odpowiednikami w języku niemieckim.

Efektem wspólnej pracy jest tablica o nazwie „Medien”, na której znalazły się obrazki ilustrujące rodzaje mediów oraz odpowiadające im etykiety w języku niemieckim.

Ewa Pojawa
Sylwia Walczak-Dobosz


kwiecień 2015r.

Media, a nasza skłonność do popełniania błędów

 Na lekcji języka polskiego zajęliśmy się tematem „Wpływ mediów na popełnianie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych”. Rozpoczęliśmy od analizy wiadomości tekstowych przesyłanych drogą sms-ową ze swoich telefonów komórkowych. Wnioski, które udało się nam sformułować wskazują na najczęściej popełniane przez nas błędy:

  • pisanie małą literą ( początek zdania, nazwy własne),
  • brak znaków interpunkcyjnych,
  • brak polskich liter, np. samogłosek nosowych: ą, ę; zmiękczeń: ś, ź ć, dź, ń, czy spółgłoski półotwartej- ł,
  • niepoprawnie sformułowane zdania.

Kolejnym eksperymentem była praca z tekstem pozbawionym polskich liter i znaków interpunkcyjnych. Pracowaliśmy w parach. Naszym zadaniem było dokonać korekty tekstu. Największą trudność sprawiło nam rozdzielenie zdań.

Końcowy etap to praca w trzech grupach. Nauczyciel dyktował uprzednio opracowany tekst. Uczniowie pierwszej grupy pisali dyktando na kartkach, z drugiej na telefonach komórkowych, a zadaniem trzeciego zespołu było napisanie tekstu z wykorzystaniem komputera. Potem porównaliśmy popełnione błędy. Okazało się, że najwięcej błędów zrobiliśmy w sms- ach, a najmniej na komputerze, ponieważ poprawiał nas program WORD.

Jako wniosek z lekcji, obiecaliśmy pani polonistce zwracać większą uwagę na poprawność ortograficzną i językową treści przekazywanych w sms-ach.


9.04.2015r.

Elbląskie Targi Pracy

9 kwietnia w Centrum Sportowo –  Biznesowym w Elblągu odbyły się XV Elbląskie Targi Pracy. W targach uczestniczyli uczniowie klasy III b gimnazjum, którzy z zainteresowaniem oglądali stoiska wystawowe rożnych firm. Szczególnie interesowała ich możliwość podjęcia pracy sezonowej w okresie letnich wakacji. Całemu wydarzeniu przyglądała się fotoreporterka, Pamela realizująca projekt gimnazjalny „W szponach mediów…”

I. Leszner
D. Kaszczuk


10.04.2015r.

„Wirtualne uzależnienie”

Realizacja projektu „W szponach mediów…” okazała się inspiracją do zorganizowania, dla klas gimnazjum, zajęć z edukacji medialnej nt. zniewalającej mocy środków masowego przekazu, a w szczególności Internetu. W tematykę spotkania wprowadził uczniów, przygotowany przez bibliotekarkę szkolną, panią Dorotę Szablewską, film pt. „Wirtualne uzależnienie”, ukazujący korzyści płynące z Internetu. Młodzież dowiedziała się o przemożnym wpływie tej formy przekazu na rozwój osobisty i szeroko rozumianą komunikację międzyludzką.  W prezentowanym filmie uwagę skupiono na zjawisku uzależnień, czyli tzw. siecioholizmie. Niewolnicza moc internetowej sieci wynika często z braku wsparcia bliskich, poczucia samotności, które skłaniają ludzi, zwłaszcza młodych, do poszukiwania nowych doznań i pozornych przyjaciół. Potwierdzeniem tego zjawiska i ostrzeżeniem dla młodzieży była przedstawiona w filmie historia chłopca uzależnionego od gier komputerowych.

Wspólnie, z prowadzącymi zajęcia, młodzież sformułowała następujące wnioski:

  1. Internet to bardzo dobre źródło informacji, rozrywki i szansa na komunikowanie się z przyjaciółmi i rodziną, nawet z odległych krańców świata.
  2. Nie należy ulegać złudzeniu, że komputer zastąpi realne życie, da nam wymarzone szczęście i rozwiąże pojawiające się problemy, z którymi musimy się zmierzyć.
  3. Nie warto ograniczać swojego życia do ekranu komputera, jest przecież tyle cennych wartości, chociażby prawdziwa przyjaźń, którą należy pielęgnować.
  4. Internet TAK, uzależnienie NIE.

Organizatorami zajęć był team nauczycielski w składzie: bibliotekarz- D. Szablewska i nauczyciel informatyki- A. Baur.

D. Szablewska
A. Baur
E.  Pojawa
G. Tumanowska
M. Zalewska


27.05.2015r.

Projektu czas kończyć…

Klasy II a gimnazjum, II a i III b gimnazjum z e-t uroczyście, w obecności zaproszonych gości, Dyrekcji- w osobach: p. Leszek Iwańczuk, panie: Grażyna Jędrzejczak i Elżbieta Radwanicka oraz przedstawicieli Rodziców i uczniów gimnazjum, dokonały podsumowania projektu edukacyjnego pod nazwą „ W szponach mediów…”

Prezentacja z przebiegu realizacji zadań projektowych, film pt. „Media”, quiz oraz recytacja utworu „Wirtualny świat” uświadomiły wszystkim uczestnikom spotkania, iż media służą, zwłaszcza młodemu człowiekowi tylko wtedy, gdy korzystamy z nich z rozwagą i umiarem. Tytułowe „szpony” stają się groźne w momencie, kiedy środki masowego przekazu zniewalają nasz umysł i dezorganizują nasze życie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, bez których nasze działania byłyby zbyt powierzchowne i płytkie.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do następujących Koleżanek i Kolegów nauczycieli:

Pani Doroty Szablewskiej
Pana Artura Baura
Pani Izabeli Leszner – Szatkowskiej
Pani Danuty Kaszczuk
Pani Sylwii Walczak – Dobosz
Pani Moniki Pateckiej
Pani Grażyny Dworzyńskiej
Pani Ewy Dyczewskiej – Szuleckiej
Pani Małgorzaty Junikowskiej
Pani Edyty Pardo
Pani Danuty Maroszek
Pani Ewy Bidy
Pani Teresy Jankowskiej
Pana Jakuba Hryniewicza
Pani Tamary Lorentsen
Ewa Pojawa
Wieslawa Palkowska
Grażyna Tumanowska
Marta Zalewska