Projekt ekologiczny ” Od projektu do efektu”


Projekt pn. „Szkoła przyjazna środowisku”

Harmonogram zadań przewidzianych na kolejne miesiące II semestru rozpoczęto w miesiącu lutym 2015r. Pierwszym działaniem podjętym przez gimnazjalistów (klasy: I b, III b) było wykonanie planszy tematycznej nt.„Jak karmić ptaki zimą?” i prac plastycznych obrazujących problematykę zagadnienia. Ilustracje ptactwa opatrzono cennymi informacjami na temat właściwego sposobu dokarmiania oraz ulubionych ptasich przysmaków.

Danuta Kaszczuk
Ewa Dyczewska-Szulecka

 

 


22.01.2015r.

,,Ssaki zimą”

Dnia 22.01.2015r. odbyło się spotkanie z panem Zbyszkiem Zagrodzkim, pracownikiem Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Uczestnikami zajęć byli uczniowie, którzy aktywnie włączyli się w zbiórkę pokarmu dla zwierząt w ramach akcji ,,Choinka dla zwierząt leśnych”, zorganizowanej na terenie naszej placówki w grudniu 2014 roku. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowiadań pana Zbyszka na temat piękna naszego krajobrazu oraz ciekawostek o ssakach zamieszkujących lasy naszej okolicy.

Organizatorzy:

K. Pietrzyńska
A. Wójtowicz
E. Łukaszewska


25.02.2015r.

W trosce o zwierzęta zimą…

Dnia 25.02 2015 r. odbyło się spotkanie uczniów gimnazjum z e-t z panem Zbyszkiem Zagrodzkim, pracownikiem Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Leśniczy przygotował interesującą prezentację multimedialną na temat życia zwierząt leśnych w okresie zimy. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali filmy, słuchali odgłosów zwierząt oraz opowieści leśnika. Pozyskali cenne informacje na temat dokarmiania ptaków i ssaków w sposób bezpieczny dla ich dalszego bytowania w świecie przyrody. Gimnazjaliści obejrzeli karmniki wykonane z plastikowych pojemników wypełnionych ziarnem i tłuszczem.

Dopełnieniem spotkania była wystawa książek o zwierzętach leśnych, o co zadbała pani bibliotekarka- Jolanta Pruszak.

Organizatorzy:

S.Sroczyńska
K. Pietrzyńska

Współpraca:

J. Pruszak
D. Szablewska
D. Deniziak


09.03.2015r.

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY PROEKOLOGICZNEJ
WŚRÓD UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH

 

„Musimy nauczyć się dbać o środowisko w którym mamy żyć.
Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas. ”
David Gates

W marcu, dla uczniów zespołów edukacyjno-terapeutycznych SP, odbyło się spotkanie pod hasłem : ”Oszczędzaj energię dla dobra swojego i przyrody”.

Ideą zajęć, przeprowadzonych przez panią Beatę Maj, było przekazanie najmłodszym użytkownikom energii wiedzy na temat powstania prądu, jego racjonalnego użytkowania, wskazanie potencjalnych zagrożeń z nim związanych i sposobów zapobiegania.

Uczniowie wysłuchali cennych wiadomości, obejrzeli prezentację oraz  aktywnie  uczestniczyli w zabawach i eksperymentach badawczych. Zaprezentowane zostało także krótkie przedstawienie pt. „Prąd” w wykonaniu ich kolegów i koleżanek. Na zakończenie każda klasa otrzymała bajkę „Pomysł królewny Zosi na oszczędzanie energii w Elblągu”, która ma przypominać o przesłaniu zajęć i być poradnikiem racjonalnego korzystania z energii.

Beata Maj


09.03.2015r.

„TURYSTO, szanuj środowisko…”

W ramach korelacji założeń programowych projektu pn. „Szkoła przyjazna środowisku” uczniowie klas: I b, III a,b gimnazjum przystąpili do działań skoncentrowanych wokół, przyjętego w II półroczu, projektu ekologicznego pn. „Turysto, szanuj środowisko…”

Młodzież, pod czujnym okiem Pani Danuty Kaszczuk, zgłębiała tajniki turystyki i rekreacji, przygotowując na zajęciach technicznych kolorowe plakaty. Owocem ekspresji twórczej uczniów są prace plastyczne, obrazujące różne formy odpoczynku w zgodzie z naturą i na jej łonie. Plansze dowodzą, że można pogodzić przyjemne z pożytecznym, a nade wszystko zadbać o bezpieczeństwo przyrody tu i teraz.

D. Kaszczuk
E.Dyczewska-Szulecka
E.Pardo


12.03.2015r.

Spotkanie z ornitologiem

W ramach udziału w projekcie pn.„Szkoła przyjazna środowisku” przybyła z wizytą do naszego Ośrodka pani Ewelina Kurach- ornitolog, pracownik naukowy Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.Tematem spotkania była prelekcja nt. „Natura 2000- Pozytywna Inspiracja”, podczas której poznaliśmy chronione obszary ptasie i siedliskowe Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego, Ujścia Wisły, Zalewu Wiślanego oraz Mierzei Wiślanej.

Dowiedzieliśmy się, że Natura 2000 to systemowa ochrona obszarów, na których gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze chronione są prawem unijnym, co w Polsce stanowi 20% powierzchni kraju.

Pani ornitolog, jako osoba zgłębiająca wiedzę o ptakach, przybliżyła nam ptasie zwyczaje. Opowiedziała o trybie życia niektórych przedstawicieli ptasiego rodu i rodzajach kamuflażu, który stosują, by chronić swe potomstwo. Pani Ewelina, jako przysłowiowy znawca ptasiej natury, uświadomiła nam drapieżny charakter orła bielika, którego przeciwieństwem jest bocian biały-zwiastun wiosny, ptak dobrej wróżby, na którego z niecierpliwością czekamy. A on już w podróży…

Organizatorzy:

D. Kaszczuk
E. Dyczewska-Szulecka


 

16.03.2015r.

Z wizytą w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Rubnie

Wśród wielu przedsięwzięć, których nadrzędnym celem jest ubieganie się o Certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku, nie mogło zabraknąć wycieczki do Zakładu Utylizacji Odpadów w Rubnie. Uczniowie szkoły podstawowej, zawodowej , przysposabiającej do pracy oraz gimnazjum udali się tam, by uczestniczyć w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez panią Elizę Leszczyńską-Rogalską, która zapoznała nas z szeregiem procesów towarzyszących selektywnej segregacji odpadów oraz przeznaczeniem poszczególnych miejsc utylizacji.

Mobilizującym akcentem spotkania był quiz, podczas którego udzielano odpowiedzi typu: prawda/fałsz, a zwycięską drużynę czekała nagroda. Równie ciekawy okazał się element zabawy podczas praktycznego działania, kiedy uczniowie kojarzyli karty magnetyczne ilustrujące rodzaj odpadu z odpowiednim pojemnikiem, w myśl obowiązujących standardów segregacji.

Film pt. „ZUO Elbląg- Zakład XXI wieku” przybliżył podopiecznym naszego Ośrodka najnowszą metodę beztlenową, zachodzącą bez efektów ubocznych dla środowiska. A wszystko to za sprawą nowego projektu i twórczego eksperymentu we współpracy z firmą Metalexpert.

Uwieńczeniem spotkania było przejście ścieżką edukacyjną, aby skonfrontować pozyskaną wiedzę z rzeczywistością i funkcjonowaniem zakładu tu i teraz. Najwięcej emocji dostarczył moment ustalania łącznego ciężaru właściwego uczestników wycieczki za pomocą wagi, którą, ku zdumieniu wszystkich, okazał się wydzielony odcinek ulicy na terenie zakładu, z elektronicznym wyświetlaczem na budynku.

Pogadanka kształcąca nt. odnawialnych źrodeł energii w oparciu o materiał ilustracyjny i prezentację multimedialną, uzmysłowiła uczniom złożony proces przemian zachodzących w przyrodzie przy współpracy człowieka. Niezaprzeczalnym tego dowodem był widok góry produkującej energię z biogazu na wysypisku śmieci.

Słoneczna pogoda podczas zwiedzania zakładu, niczym nie odzwierciedlała słów przysłowia:  „W marcu jak w garncu”, co bardzo rekompensowało nam efekty specjalne- nieprzyjemną woń nawozu z kompostowni, czy oblężenie mew nad głowami…

 Koordynator:
D. Kaszczuk

 


Działania projektowe najmłodszych…

Nadeszła wiosna, a wraz z nią uczniowie szkoły podstawowej zakończyli sezon dokarmiania ptaków. W ramach realizacji programu „Szkoła przyjazna środowisku” zorganizowano wiele zajęć edukacyjnych, podczas których najmłodsi poznawali gatunki ptaków stale zamieszkujących Polskę oraz migrujących na przełomie wiosny i jesieni. Pogadanki kształcące służyły uświadomieniu uczniom właściwych sposobów bezpiecznego dokarmiania ptactwa. W trosce o ich byt dzieci wykonały różnego rodzaju karmniki w ramach działań metodą ćwiczeń praktycznych.

Efektem twórczej pracy uczniów są kolorowe plakaty zaprezentowane społeczności szkolnej, a dowodem zaangażowania udział w konkursie plastycznym. Uwieńczeniem artystycznych zmagań dzieci był uroczysty moment ogłoszenia wyników i wręczenia nagród najlepszym w pierwszym dniu wiosny. W gronie zwycięzców znaleźli się: Mateusz Król, Elwira Wieleńska, Daniel Dawid, Jakub Chrostowski, Michał Świdnicki, Dominika Danielewska. Wysoki poziom prac skłonił organizatorów konkursu do wyróżnienia wszystkich pozostałych uczestników artystycznych zmagań. Serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy:

B. Karpińska
A. Wójtowicz


25.03.2015r.

Światowy Dzień Wody

Dnia 25 marca 2015 r. uczniowie klas pierwszych Przysposabiających do Pracy uczestniczyli w zajęciach ekologicznych poświęconych obchodom Światowego Dnia Wody. Podczas wycieczki do Parku Dolinka uczniowie bacznie obserwowali otaczającą przyrodę i wszystko to, co ją stanowi: wodę, glebę, powietrze. W trakcie zajęć uczniowie pogłębili wiedzę na temat wody jako życiodajnego płynu. Poprawnie wykonali zaplanowane zadania, rozwiązali krzyżówkę i odpowiedzieli na kluczowe pytanie: jak oszczędzać wodę? Wiele radości sprawiło rozwiązywanie zagadek i układanie haseł ekologicznych z wodą w roli głównej.

Organizatorzy:
K. Kaszewska
I.. Kochanowska
E. Łokuciewska


 

31.03.2015r.

Powitanie wiosny

W dniu 31.03.2015 r. uczniowie klas gimnazjalnych i przysposabiających do pracy uroczyście powitali wiosnę. Zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom wiosenne piosenki i zagadki. Maluchy chętnie włączały się do śpiewu i wspólnej zabawy. Ku zaskoczeniu wszystkich, zwłaszcza tych, którzy nie dowierzali, że święta tuż, tuż…, wielkanocny zajączek wręczył słodkie upominki uczestnikom spotkania.

W. Szczepańska
A. Światkowska


15.04.2015r.

III Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Żyję w rytmie Eko”

Po raz drugi uczniowie naszego Ośrodka sięgnęli po najwyższe laury w Międzywojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekologicznej „Żyję w rytmie Eko”, który odbył się w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie. Uczniowie klasy III b gimnazjum z e-t: Adam Piaskowski i Marcin Wałach, sumiennie przygotowywani przez p. G. Tumanowską, zdobyli I miejsce, pokonując wszystkie pozostałe zespoły, reprezentujące m. in. SOSW Bartoszyce, ZPS Tczew oraz cztery Ośrodki z innych województw.

Tegoroczna edycja konkursu przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy polegał na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu pt. „Ziemia- dbanie o nią, to moje zadanie”, przez 2-osobową drużynę uczniów gimnazjum z e-t. Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wyłoniło siedem zwycięskich, które przeszły do etapu finałowego, tj. Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej.

Drugi etap, który odbył się 15 kwietnia 2015 r. polegał na sprawdzeniu i zastosowaniu w praktyce wiedzy ekologicznej. Ciekawym akcentem konkursu był pokaz mody ekologicznej, do którego należało wykonać i zaprezentować suknię ślubną z różnych materiałów odpadowych. Prosimy o ocenę kreacji naszych projektantów. Szkoda tylko, że suknię musiał prezentować Marcin… O to, jak czuł się w roli modelki, zapytajcie sami…

Uwieńczeniem trzygodzinnych zmagań były dyplomy i nagrody, ufundowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie i Zespół Placówek Specjalnych. Dopełnieniem ekologicznego turnieju okazał się rozrywkowy program „karaoke” oraz suty obiad, który zregenerował utracone siły uczestników.

Specjalne podziękowania dla p. Marty Zalewskiej za wsparcie i pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu.

 

Grażyna Tumanowska