Projekty edukacyjne 2014/2015


PROJEKT GIMNAZJALNY

W roku szkolnym 2014/2015 klasa II a gimnazjum przy SOSW nr 1 w Elblągu (wychowawca Ewa Pojawa) wraz z klasami III b gimnazjum ZET (wychowawca Grażyna Tumanowska) i II a (wychowawca Marta Zalewska) przy współpracy z Wiesławą Palkowską realizować będą projekt gimnazjalny pod nazwą: „W szponach mediów…, czyli jak media wpływają na życie  i codzienność młodego człowieka”.

Czytaj dalej

Jesteśmy dostępni na FacebookuPROJEKT ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas: III stolarz i III kucharz/kaletnik przystępują do realizacji projektu pod nazwą „Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej na europejskim rynku pracy”. Pod okiem nauczycieli: Tamary Lorentsen, Małgorzaty Kliks, Izabeli Leszner-Szatkowskiej, Jarosława Karczewskiego oraz Artura Baur, młodzież będzie dążyć do realizacji następujących celów:

Czytaj dalejPROJEKT EKOLOGICZNY

„Szkoła przyjazna środowisku” – Certyfikat przyznawany przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

W drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015 uczniowie SOSW nr1 w Elblągu realizują zadania w zakresie edukacji ekologicznej dotyczące zrównoważonego rozwoju. W działania angażować będą społeczność szkolną i lokalną. Odpowiedzialni za realizację projektu są w Szkole Podstawowej – Beata Karpińska, w Gimnazjum z e-t i PdP – Sławomira Sroczyńska, w Gimnazjum i ZSZ – Ewa Dyczewska – Szulecka, w Grupach Wychowawczych- Katarzyna Kłos. Koordynatorem projektu jest Danuta Kaszczuk.

Czytaj dalej


PROJEKT EKOLOGICZNY

„Od projektu do efektu”

 

Obszar tematyczny: ,, Energia w przyrodzie”
Tytuł projektu: ,, Turysto, szanuj środowisko!  – światło warunkiem udanego wypoczynku”
Adresaci projektu- uczniowie klas: I b gimnazjum, III a, b gimnazjum

Cele projektu:
– poznanie sytuacji energetycznej świata i kraju;
– poszukiwanie sposobów wykorzystania alternatywnych źródeł energii w rozwiązywaniu problemów energetycznych świata;
– kształtowanie nawyku oszczędzania zasobów naturalnych;
– uświadomienie uczniom zależności stanu środowiska od własnych działań proekologicznych, oszczędności światła;
– poszukiwanie informacji na temat właściwości światła i zjawisk optycznych;
– poznanie sposobów wykorzystania światła, cienia do wyznaczania kierunków świata.
Problemy do analizy przez zespoły :

  1. Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w szkole, w grupach wychowawczych, w domu rodzinnym?
  2. Co jest przyczyną tego, że alternatywne źródła energii w Polsce są słabo wykorzystane?
  3. Jak wyglądałoby życie bez światła?
  4. Co można zrobić, aby oszczędzać więcej energii ?

Koordynator: Danuta Kaszczuk
Osoby odpowiedzialne: Edyta Pardo, Ewa Dyczewska-Szulecka

Czytaj dalej


PROGRAM „Mój Autyzm”

Program jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, uczęszczających do zespołów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci z autyzmem. Celem programu jest szeroko pojęty trening  społeczny skoncentrowany wokół   podstawowych obszarów funkcjonowania.

Koordynator projektu – Izabela Kusaj

Czytaj dalej