Nauczycielki SOSW nr 1 na wizycie studyjnej w Krakowie i Opolu

Przedstawicielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu – p. Anna Hatle-Tafelska, p. Ewelina Deja oraz p. Magdalena Janiak – wraz z grupą nauczycielek, terapeutek, przedstawicielek ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz organizacji pozarządowych z całego kraju wzięły udział w dwudniowej wizycie studyjnej zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W ramach spotkania nauczycielki SOSW nr 1 prezentowały efekty międzynarodowej współpracy w ramach projektu ID GAMES. Przedstawiły innowacyjną metodę pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną opartą na wykorzystaniu gier stworzonych przez specjalistów z Polski, Rumunii, Grecji, Portugalii.

Ponadto w ramach wizyty studyjnej nauczycielki z ośrodka w Elblągu miały okazję poznać innowacyjne rozwiązania dedykowane edukacji i poprawianiu jakości życia osób w spektrum autyzmu. Poznały doświadczenia założycieli „Farmy Życia” w Więckowicach koło Krakowa.  Gospodarstwo rolne prowadzone przez Fundację Wspólnota Nadziei jest domem i miejscem pracy dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nocleg w Pensjonacie „U Pana Cogito” w Krakowie był  źródłem inspiracji do wytrwałego budowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Ostatnim przystankiem na trasie była Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE. To miejsce dla dzieci w edukacji domowej, z którymi pracują nauczyciele, terapeuci i rodzice. Do FREE uczęszczają dzieci pełnosprawne, wyjątkowo uzdolnione, niepełnosprawne i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Anna Hatle-Tafelska, Ewelina Deja, Magdalena Janiak

Komentarze są wyłączone.