Multiplayer Event projektu ID Games

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu kończy realizację projektu ID Games. Jego celem było opracowanie innowacyjnej metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

W poniedziałek (20 czerwca) w jednej z sal Ratusza Staromiejskiego w Elblągu zorganizowano Multiplayer Event, podczas którego dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną testowały gry stworzone przez specjalistów z Polski, Grecji, Portugalii i Rumunii.

W spotkaniu,  w czasie którego omówiono efekty kilkuletniej współpracy międzynarodowych instytucji w ramach realizacji projektu ID Games wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Elblągu, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, szkół,  warsztatów terapii zajęciowej oraz  instytucji pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Pierwszą część spotkania w ramach Multiplayer Event otworzył Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu p. Leszek Iwańczuk. Pani Ewelina Deja oraz p. Anna Hatle-Tafelska przedstawiły zgromadzonym gościom przewodnik metodologiczny dotyczący wykorzystania gier w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz platformę e-learningową i e-kurs do rozpowszechniania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.

Wśród zaproszonych gości znalazła się także przedstawicielka Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej  z Opola – pani Monika Sawicka. W krótkim wystąpieniu przedstawiła ona cele FREE. Pokazała stworzone przez założycieli fundacji miejsca dla dzieci w edukacji domowej, z którymi pracują nauczyciele, terapeuci i rodzice. Do FREE uczęszczają dzieci pełnosprawne, wyjątkowo uzdolnione, niepełnosprawne i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Druga część spotkania miała charakter  warsztatowy. Dorosłe osoby z niepełnosprawnością  intelektualną testowały gry zaprojektowane przez zespół  specjalistów ID Games. Gry można bezpłatnie pobrać na smartfon lub tablet (Sklep Play). Na stronie internetowej projektu www.idgames.eu dostępna jest również wersja na komputer (PC). Elementy do gier planszowych dostępne są formie pliku pdf, który można pobrać.

Projekt ID Games współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Magdalena Janiak, Anna Hatle-Tafelska, Ewelina Deja

Komentarze są wyłączone.