Projekt ID GAMES na Targach Edukacyjnych w Poznaniu

Przedstawiciele placówek oświatowych zajmujących się edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu całego kraju w dniach 11-13 marca 2022 spotkali się na Targach Edukacji w  ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym gronie znalazły się specjalistki ze  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu.

Ewelina Deja i Magdalena Janiak zaprezentowały na poznańskich targach prototypy gier planszowych adresowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną, które powstały w ramach współpracy z instytucjami z Grecji, Portugalii i Rumunii. Od 3 lat w elbląskiej placówce specjalnej realizowany jest bowiem międzynarodowy projekt ID GAMES finansowany ze środków programu Erasmus+.

Przedstawicielki elbląskiej placówki specjalnej uczestniczyły w warsztacie w ramach Akademii Dostępnej Innowacji Społecznej przygotowanym przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z zakresu budowania współpracy na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.

Nauczycielki z SOSW nr 1 wystąpiły także w roli ekspertek podczas wykładu pt. „Wy GrajMy razem – gry jako nowoczesna forma edukacji, terapii oraz budowania podmiotowości i samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Przedstawiły dotychczasowe efekty pracy elbląskiego ośrodka w ramach projektu ID GAMES.  Zgromadzeni na wykładzie nauczyciele, eksperci z  placówek oświatowych, stowarzyszeń zajmujących się pracą na rzecz  osób z niepełnosprawnością intelektualną zapoznali się z efektami testowania oraz wdrażania gier planszowych i multimedialnych w proces edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu.

Komentarze są wyłączone.