Ważna informacja

 1. W dniach 26 -30.10.2020 nauka w placówce we wszystkich typach szkół (w tym punkt przedszkolny i internat) będzie prowadzona w trybie zdalnym.
 2. Państwo Nauczyciele realizują naukę zdalną na terenie szkoły.
 3. Naukę zdalną Nauczyciele realizują w formie: kontaktów za pomocą narzędzi elektronicznych, przygotowania i przekazania Uczniom kart pracy, pozostawania do dyspozycji Uczniów i ich Rodziców i Opiekunów (telefon, e-mail, platforma Librus) w godzinach prowadzenia zajęć.
 4. W ramach pracy zdalnej Nauczyciele powinni również udzielać Rodzicom i Opiekunom Uczniów instruktażu, dotyczącego obsługi systemu Librus.
 5. Nauka zdalna odbywać się będzie zgodnie z tygodniowym planem pracy.
 6. Zgodnie z tygodniowym planem pracy prowadzone będą także zajęcia rewalidacyjne.
 7. Nauczyciele rewalidacji, internatu, świetlicy, DPS mogą być kierowani do pracy za Nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich itp.
 8. W ramach praktycznej nauki zawodu należy zaplanować i zrealizować treści programowe, które mogą być zrealizowane w trybie zdalnego nauczania.
 9. Zajęcia w centrach odbywają się zgodnie z planem w porozumieniu i za zgodą Rodziców i Opiekunów w sposób zdalny.
 10. Wychowawców klas proszę o przekazanie stosownych informacji Uczniom, Rodzicom i Opiekunom.
 11. W okresie zdalnego nauczania placówka nie prowadzi dowozów Uczniów oraz wyżywienia.
 12. Informacje, dotyczące funkcjonowania internatu i świetlicy szkolnej przekaże kierownik internatu.
 13. Psycholog, pedagodzy i biblioteka szkolna pracują w sposób stacjonarny.
 14. Pracownicy administracji i obsługi swoją pracę w poniedziałek rozpoczynają o godzinie 07.00. O zmianach czasu pracy w kolejnych dniach poinformuję w porozumieniu z kierownikami w poniedziałek.
 15. Informuję, iż pomieszczenia szkoły są na bieżąco poddawane ozonowaniu.
 16. W związku z nową sytuacją (obaj wicedyrektorzy przebywają na kwarantannie) = po wyrażeniu przez nich zgody na pracę zdalną w tych warunkach – należy kontaktować się z nimi wszelkimi dostępnymi środkami komunikacji elektronicznej.
 17. Zastrzegam sobie prawo zmiany powyższych ustaleń w zależności od rozwoju sytuacji.

Zdaję sobie sprawę, że w obecnych warunkach żadne rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące, ale wyrażam nadzieję, że przyjęte posiada znamiona optymalnego.

Dyrektor Leszek Iwańczuk

Komentarze są wyłączone.