Pożegnanie Pani Heleny Stankiewicz

Pragnę powiadomić wszystkich członków społeczności szkolnej, a w szczególności byłych uczniów i pracowników naszego ośrodka, że w dniu 27 czerwca zmarła Pani Helena Stankiewicz, nauczycielka która pracowała w naszym ośrodku wiele lat. Zatrudniona w szkole podstawowej od jej założenia w roku 1950. W roku 1966 objęła funkcję zastępcy kierownika szkoły a od 1973 kierownika, później dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1o.  W roku 1984 odeszła na emeryturę pozostając jednak w kontakcie z placówką, której była oddana całym sercem.

Osoba pogodna, służąca radą i pomocą. Nauczycielka ze starej dobrej szkoły pedagogiki specjalnej. Wierna ideałom jej twórczyni Marii Grzegorzewskiej. Pamiętam wystąpienia Pani Heleny Stankiewicz na radach pedagogicznych. Zawsze głównym punktem odniesienia było dla niej dobro dziecka.

 Grażyna Jędrzejczak

W imieniu całej społeczności szkolnej wyrażam serdeczne wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Pani Heleny Stankiewicz  

Dyrektor SOSW NR 1 Leszek Iwańczuk

Komentarze są wyłączone.