Projekt ID-Games

Mimo, iż cała Europa walczy z epidemią, projekt ID-Games jest realizowany, mimo napotkanych trudności.Spotykamy się z partnerami on-line i praca nad Przewodnikiem Metodologicznym dobiegła końca.Chcemy się z Wami podzielić informacjami na temat ostatnich miesięcy pracy projektowej.Zapraszamy do przeczytania drugiego Newslettera.

Komentarze są wyłączone.