Informacja

Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele


W dniu dzisiejszym we wczesnych godzinach porannych odbyło się kolejne spotkanie kadry kierowniczej SOSW nr 1 w Elblągu. Podjęliśmy kilka istotnych decyzji, dotyczących funkcjonowania placówki w tych trudnych dniach, zgodnych z rekomendacjami władz oświatowych. Bardzo proszę o ścisłe stosowanie się do tych zaleceń.

1. Państwo Nauczyciele swoje obowiązki zawodowe dotyczące pracy zdalnej wykonują w ramach własnego etatu.

2. Proszę Nauczycieli – specjalistów o niezwłoczny kontakt z wicedyrektorami, celem przygotowania zadań dla uczniów.

3. Bezwzględnie polecam wszystkim Nauczycielom konieczność dokumentowania swoich działań (wysyłanie materiałów dydaktycznych na stronę ośrodka, kontakty z rodzicami i opiekunami, inne).

4. Polecam systematyczne zapoznawanie się z informacjami przesyłanymi przez dyrektora placówki, publikowanymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty oraz innych instytucji, wspierających pracę szkoły.

5. Wychowawców klas proszę o bieżące informowanie Rodziców i Opiekunów o wszelkich działaniach ośrodka i zachęcanie do odwiedzania strony internetowej placówki.

6. Rodziców i Opiekunów proszę o bieżącą współpracę i kontakt z wychowawcami klas oraz o wspieranie swoich dzieci w realizacji zadań, zamieszczanych na stronie internetowej ośrodka.

7. W zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoją wiedzą i umiejętnościami służą psycholog oraz pedagodzy ośrodka.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za dotychczasową postawę, współpracę oraz troskę o nasze dzieci i młodzież.

Leszek Iwańczuk
dyrektor SOSW nr 1

Komentarze są wyłączone.