Szkolny Klub Przedsiębiorczości

          W I semestrze roku szkolnego 2019/2020  Szkolny Klub Przedsiębiorczości przy SOSW nr 1 w Elblągu funkcjonował w składzie:

Uczniowie:                                             Opiekunowie:

1. Sudoł Daria                              1. Nosarzewska Izabela

2. Kotowska Karolina

3. Doliński Damian

4. Chojna Mateusz

    Działania podejmowane były zgodnie z hasłem „Dobro Powraca” i obejmowały:

●  Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, stroików, upominków i fantów oraz banerów i reklam dotyczących przedsiębiorczych działań na terenie szkoły

● Popularyzowanie na terenie ośrodka informacji na temat sposobów poszukiwania pracy i instytucji wspierających osoby bezrobotne

● Przygotowywanie i gromadzenie ulotek dotyczących obowiązków oraz praw uczniów

● Ogólnopolska akcja  „Góra Grosza” na pomoc rodzinnym domom dziecka

● Zaangażowanie w akcję Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Artykuł opracowała                 

  Izabela Nosarzewska

Komentarze są wyłączone.