ZAJĘCIA O HIGIENIE W INTERNACIE

10 grudnia gościliśmy w Internacie p. Danutę Celmer i Izabelę Ostasz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach pt.„Czystość i higiena” w ramach realizowanego w Internacie programu profilaktyczno-edukacyjnego „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Spotkanie miało na celu  uświadomienie ważności  przestrzegania czystości i kształtowanie prawidłowych nawyków  higieny całego ciała, konieczności dbania o higienę jamy ustnej i rąk. Zajęcia miały charakter praktyczny, wychowankowie chętnie  i aktywnie w nich uczestniczyli.

Organizatorzy:
Agnieszka Orzechowska
Iwona Zwara

Komentarze są wyłączone.