Nowy model szkieletu człowieka

W ramach projektu „Eksperyment edukacją przyszłości…” gabinet biologiczno-chemiczny ośrodka został doposażony w nowy model szkieletu człowieka. Nasz wysłużony Kostek stracił już kilka paliczków i ze starości „opadła mu żuchwa”, dlatego nowy model był nam niezbędny do realizacji lekcji poświęconych budowie i roli szkieletu. Składanie modelu było okazją do powtórzenia zdobytej już wiedzy i sprawdzenia jak działają stawy.

Agnieszka Teklińska

Magda Banach

Komentarze są wyłączone.