Spotkanie pt. „I Ty możesz zostać świętym!”

Dnia 21 listopada odbyło się spotkanie pt.”I Ty możesz zostać świętym!”, podczas którego uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych szkoły podstawowej zachęceni zostali do przeżywania każdego dnia swojego życia w świętości. Dowiedzieli się, że święci wyniesieni na ołtarze<< nie od razu byli święci. A zdarzały się wypadki, że i święci mieli „wpadki”>>. Trudy i wszelkie pokusy nie zniechęcały ich na drodze do świętości, ale motywowały do dalszej pracy nad sobą. Prezentacja multimedialna wizerunku świętych, zaprezentowane ich atrybuty, mamy nadzieję, zachęciły niejednego ucznia do zmiany postępowania.

Spotkanie poświęcone było również tematyce „zaduszkowej”. Uczniowie, po raz kolejny, przypomnieli sobie cel nawiedzania cmentarzy, wyjaśnili na czym polega właściwe, stosowne zachowanie w tych miejscach. Zwieńczeniem spotkania było układanie puzzli zniczy. Praca zespołowa była sposobnością do współpracy, pomocy koleżankom i kolegom, ale i okazją do poskromienia swoich emocji.

Data spotkania nie była przypadkowa, albowiem miała uwrażliwić i przypomnieć uczniom, że o zmarłych należy pamiętać każdego dnia, a nie tylko w Dzień Zaduszny. Również świętość kojarzona ma być z każdym dobrze przeżytym dniem.

 Anna Czeczkowska

 Katarzyna Grabowska

Komentarze są wyłączone.