Uczymy się poprzez zabawę w Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Tego dnia każdy z uczestników wycieczki mógł z powodzeniem odnaleźć się w roli odkrywcy. Zgłębiając tajniki kolejnych stanowisk i wystaw interaktywnych, bawiliśmy się nauką w jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny sposób. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się stacje: „Kierunek zdrowie”, „Hydroświat”, „Niewidoczne siły”, „Akcja człowiek”, „Drzewo życia”. Zwiedzanie największego Centrum Nauki w północnej Polsce okazało się cenną lekcją korelacji międzyprzedmiotowej, wyjaśniającej w przystępny konkretno-obrazowy sposób, zjawiska z pogranicza różnych dziedzin nauki i techniki, począwszy od najprostszych, mających swe źródło w naturze, po wynalazki najnowszej generacji.

M. Kliks

A. Brzezicka

J. Hryniewicz

E. Pardo

M. Patecka

E. Pojawa

S. Sroczyńska

S. Walczak-Dobosz

Komentarze są wyłączone.