Pogrzeb Pani Barbary Mikłaszewicz

Z żalem informujemy, że w ostatnim dniu roku szkolnego zmarła Pani Barbara Mikłaszewicz, nauczycielka która przepracowała w naszym ośrodku wiele lat. Była osobą oddaną swojej pracy. Stale poszukiwała nowych form pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Była nauczycielką, później zastępcą dyrektora ośrodka, a zwieńczeniem jej pracy było powierzenie jej funkcji dyrektora ośrodka. Pełna werwy, pogodna, wspierająca radą i pomocą wychowanków, ich rodziców, współpracowników.

Przez wiele lat prowadziła drużynę harcerską nieprzetartego szlaku.

Rodzinie Pani Barbary Mikłaszewicz  wyrażamy serdeczne wyrazy współczucia. Koleżanki i koledzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu, z których wielu towarzyszyło Basi w jej ostatniej drodze w dniu 18 lipca 2019r.

Komentarze są wyłączone.