Szkolny Klubu Przedsiębiorczości

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019  Szkolny Klub Przedsiębiorczości przy SOSW nr 1 w Elblągu funkcjonował w składzie:

Uczniowie:                                            

1. Kalinowska Karina                          

2. Kotowska Karolina

3. Zdaniukiewicz Filip

4. Kokłowski Mateusz

Opiekunowie:

Nosarzewska Izabela

    Działania podejmowane były zgodnie z hasłem „Bądź odważny a będziesz ważny” i obejmowały:

●  Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, stroików, upominków i wyrobów cukierniczych  oraz ogłoszeń i reklam dotyczących przedsiębiorczych działań na terenie szkoły

● Popularyzowanie na terenie ośrodka informacji na temat sposobów poszukiwania pracy i instytucji wspierających osoby bezrobotne pt; „Absolwent na rynku pracy”

● Poznawanie instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym na terenie miasta Elbląga

● Wykonywanie pomocy dydaktycznych służących rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych

● Ogólnopolska akcja  „Góra Grosza” na pomoc rodzinnym domom dziecka

Izabela Nosarzewska

Komentarze są wyłączone.