KONFERENCJA „AUTYZM – NOWE WYZWANIA, NOWE HORYZONTY. MYŚLENIE PROJEKTOWE, CZYLI SPOSÓB NA BYCIE NAUCZYCIELEM Z POWEREM”

Nauczyciele szkół specjalnych z województwa warmińsko – mazurskiego i pomorskiego oraz wszystkich szkół i przedszkoli z Elbląga 3 grudnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu uczestniczyli w konferencji „Autyzm – Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty. Myślenie projektowe – czyli sposób na bycie NAUCZYCIELEM Z POWEREM”, organizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 1. W konferencji uczestniczyło 90 osób oraz 7 zaproszonych gości, w tym przedstawiciele: Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz przedstawiciel Urzędu Miasta.

Uczestnicy konferencji zapoznali się między innymi z możliwościami, zasadami udziału w projektach edukacyjnych finansowanych przez Erasmus+/PO WER, z naciskiem na projekty rozwoju kompetencji nauczycielskich oraz ich synergii z projektami eTwinning. Mamy nadzieję, że takie działanie przyczyni się do rozpowszechniania idei pisania projektów unijnych, które jednocześnie wpływają na podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli.

Przedsięwzięcie to było zaplanowanym działaniem w ramach projektu realizowanego w naszej placówce od września ubiegłego roku – „Autyzm – Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty”, dzięki któremu nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego doskonalili swoje kompetencje w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ramach projektu kadra nauczycielska wzięła udział w zagranicznych szkoleniach, dzieląc się wiedzą i czerpiąc z doświadczeń specjalistów z Włoch i Wielkiej Brytanii.

Organizatorzy

Komentarze są wyłączone.