,,Eksperyment edukacją przyszłości…”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie IV a i VII/VI a zespołów edukacyjno – terapeutycznego uczestniczą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z przedmiotów przyrodniczych w ramach realizacji projektu ,,Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji przyrodniczych. Na zajęciach uczniowie rozwijają i utrwalają podstawowe pojęcia przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu, poznają proste zjawiska przyrodniczo – fizyczne, rozwiązują problemy, dostrzegają związki między przyczyną a skutkiem, a przede wszystkim uczą się przez zabawę i wspólne eksperymentowanie.

Ewa Łukaszewska
Beata Maj

Komentarze są wyłączone.