#RekordDlaNiepodległej

Zgodnie z zamysłem Ministra Edukacji Narodowej, aby godnie uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie OSW nr 1 w Elblągu przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji pn. „Rekord dla Niepodległej”.

O symbolicznej godzinie 11.11. wspólnie zaśpiewaliśmy wszystkie cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, jako naszego hymnu państwowego.

W atmosferę narodowego święta wprowadzili nas uczniowie szkoły zawodowej, którzy krótkim komentarzem przybliżyli genezę najbardziej popularnych utworów patriotycznych. Wśród nich wysłuchaliśmy: „Roty”, „Marsza Pierwszej Brygady”, „Rozkwitały pąki białych róż”. Montaż słowno-muzyczny uświadomił młodemu pokoleniu Polaków, jak nieocenioną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej odegrała na przestrzeni wieków i dotychczas odgrywa, pieśń patriotyczna.

Tego dnia z myślą o uczniach zespołów edukacyjno-terapeutycznych zorganizowano w szkole warsztaty plastyczno-muzyczne skoncentrowane wokół tematów: „Kotyliony dla Niepodległej”, „Polonez”, „Flaga Polski”.

W ramach lekcji bibliotecznej, 8 listopada- w przeddzień obchodów narodowego święta, uczniowie szkół: podstawowej, zawodowej oraz klas III gimnazjum, obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Polska Nasza Niepodległa”.

                                                                                                          Organizatorki

Komentarze są wyłączone.